Tematy : Jerzwałd   /   Zbigniew Nienacki   /   Aleksander Minkowski

Jesteś tutaj  :

Pojezierze Iławskie    /   Region    /    Wsie   /  Jerzwałd

Frednowy, Frödenau

wieś sołecka w Polsce położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława. W 2010 roku miejscowość liczyła 630 mieszkańców.

 

Miejscowość została założona w latach 1316–1326. Pierwszy przywilej lokacyjny otrzymała od komtura dzierzgońskiego Luthera von Braunschweig. W późniejszym okresie Frednowy zostały włączone do komturstwa ostródzkiego, a następnie komturstwa iławskiego.

 

W 1371 roku sołtys oraz mieszkańcy wsi otrzymali nowy przywilej lokacyjny od komtura ostródzkiego Waldbota von Bassenheim. Przywilej ten nadawał 78 włók ziemi na prawie chełmińskim. Zezwolono także na wybudowanie karczmy. Karczmarz miał płacić rocznie zakonowi oraz sołtysowi po jednej grzywnie czynszu.

 

Podczas wojny trzynastoletniej wieś została całkowicie zniszczona. W 1507 roku miała wówczas 80 włók czynszowych.  8 września 1547 roku posiadaczem wsi został wójt Rybaków Antoni Borke.

 

W wyniku prowadzonych działań wojennych w latach 1519–1521 Frednowy nie była w pełni zagospodarowana. W 1576 roku było we wsi, poza folwarkiem, 15 gospodarzy na 20 włókach. Znaczna część ziemi leżała jednak odłogiem. W 1620 roku Frednowy przeszły, na mocy dziedziczenia, w posiadanie rodziny von Oelsnitzów, w której ręku były do 1751 roku. W wyniku reform agrarnych z miejscowości wydzielono wieś i majątek. W 1817 roku w 29 domach mieszkały 202 osoby. W 1831 roku (po podziale, który zostawił przy wsi 135,4 ha, przy majątku 1152,3 ha) w 28 domach było 232 mieszkańców. W 1885 roku majątek liczył 906 ha ziemi ornej, 58 ha łąk i 9 ha lasu, Frednowy natomiast 104 ha ziemi ornej i 12 ha łąk.

 

Zabytki :

Kościół z 1371 roku, a więc po wystawieniu nowego przywileju lokacyjnego, na mocy którego uposażono proboszcza. W czasie wojen w XV i XVI wieku został zniszczony, gdyż akta wizytacyjne z 1576 roku podają, że nie było wtedy kościoła we wsi. W 1595 roku ówczesny właściciel wsi Hans Albrecht von Borcke wybudował drewniany kościół. Został on jednak zniszczony. W 1719 roku wybudowano nowy kościół, który również uległ zniszczeniu. Kościół, zaliczony do drugiej kategorii zabytków architektonicznych, pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Obecnie znajduje się w nim siedziba parafii pw. Trójcy Przenajświętszej.

 

Frednowy przed i po II wojnie światowej

Opracowano na podstawie :

- strona @Jacht Czarter - dostęp z dnia 16.04.2006 r.

mapa strony   I   Administrator I   Pojezierze Iławskie   I   2014 -2021 ©  No Copy