Drużno

Pojezierze Iławskie / Region / Jeziora / j. Drużno

Jezioro Drużno

. . . na Pojezierzu Iławskim jest najbardziej płytkim jeziorem . . .

Drużno jezioro na Pojezierzu Iławskim

Jezioro Drużno, najpłytszym na Pojezierzu Iławskim

Jezioro Drużno leży na szlaku Kanału Elbląskiego. Stanowi ono fragment dawnej zatoki morskiej. W wyniku stopniowego zamulania i zarastania powstał wyjątkowy w Europie obszar – ostoja wodnego ptactwa. Jezioro Drużno jest rezerwatem przyrody od 1966 roku. Powierzchnia jeziora i gruntów do niego przyległych zajmują obszar ok. 3300 hektarów. Jezioro jest bardzo płytkie. Przeciętna głębokość wynosi, bowiem 1,25 metra, natomiast na odcinkach, które zostały pogłębione nie przekracza 3 metrów.

Drużno to przykład półnaturalnego ekosystemu – jego wielkość i kształt jest wypadkową działań procesów naturalnych zachodzących w dolnej delcie Wisły oraz wpływu cywilizacji: obwałowania, osuszania, systemu kanałów i rowów, polderyzacji. Obszar obejmuje rezerwat przyrody Drużno.

Jezioro Drużno ustanowiono specjalnym obszarem ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) w ramach sieci Natura 2000 ze względu na występowanie chronionych gatunków awifauny. Podstawowym zagrożeniem jest dla nich silne zanieczyszczenie pochodzenia rolniczego, komunalnego i przemysłowego oraz polowania w bezpośrednim otoczeniu rezerwatu, a także wypalanie trzcin w okresie wiosennym i bardzo intensywne kłusownictwo rybackie.

Na turystów odbywających podróż po Kanale Elbląskim na pokładzie statku lub jachtu czekają niesamowite wrażenia. Widok ptaków – czapli siwej siedzącej na gnieździe, kormoranów wypatrujących swojej zdobyczy, bogactwo roślinności, która porasta jezioro zachwyca wielu pasażerów. Zaobserwowano 210 gatunków ptactwa wodnego i błotnego, z których 110 gniazduje tu na stałe. Spotkać można tu m.in. mewę śmieszkę, rybitwy, perkozy, żurawia, kaczki, a także orła bielika.

Wędkowanie dla amatorów szczupaka za pomocą jerków. Dostęp do łowiska zapewnia łódź. Wędkowanie z brzegu jest zabronione. Dobre miejsca połowu drapieżników znajdują się tylko w określonych miejscach. Z łowiska można zabrać dziennie 1 szczupaka na osobę w rozmiarze 50-80 cm. Wszystkie pozostałe szczupaki wypuszczamy z powrotem do wody. 

Jezioro Drużno

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

region, pojezierze iławskie, jeziora: gizerek, jezierzyce, geserich see, balewskie, barlewickie, bartążek, bądze, burgale, cibory, czarne dolne, czarne górne, czyste, dauby, dąbrówka, długie, drwęckie, dzierzgoń, ewingi, francuskie, gardzień, gaudy, gębin, gil mały, gil wielki, grażymowskie wschodnie, grażymowskie zachodnie, goryńskie, gryźliny, ilińsk, iławskie, iłgi, isąg, januszewskie, jaśkowskie, jeziorak, karaś, karnickie, kawki, kęty, klasztorne (pojezierze iławskie), klasztorne (powiat kwidzyński), kocioł, kuchnia, kuck, lekarty, liwieniec, łabędź, łasińskie, marąg, mełno, merynos, morliny, mortąskie, łąki, motława, narie, nogat, orkusz, ostrowin, parleta, perkun, piotrkowskie (powiat iławski), płajtek, płaskie, połowęż, puzy, radomno, rucewo wielkie, rucewo małe, ruda woda (dudzkie), sajmino, sambród, siemiańskie, skiertąg, smordy, sowica, stęgwica, studa, suskie, szeląg wielki, szeląg mały, szymbarskie, święte, trupel, tynwałdzkie, urowiec, wukśniki, zajezierskie, zimnochy, żabie