Jesteś tutaj  :

Pojezierze Iławskie    /   Region    /    Miasta    /    Kisielice

Kisielice, zniszczone miasto

herb miasta Kisielice

herb miasta przedstawia srebrnego orła z rozpostartymi skrzydłami , stojącego na ramce z napisem "St. Johannes". Polskie nazwy (Kisielice i Kisielic) wywodzą się zapewne z nazwy staropruskiej. Na mapie rękopiśmiennej z XV wieku Sędziwoja z Czechła widnieje nazwa Kysselycz alias Dreystadt Civitas. Miasto zbudowano w latach 1315-1320  między jeziorem Rakowym ( d.Rackerse ), a rzeczką Gardeją ( d. Gardenga ).

W 1923 r. biskup Pomezanii nadał von Stangom dobra liczące 650 łanów, obejmujące wsie : Łodygowo, Trumiejki, Klasztorek, Pławty i Goryń, Gdakowo i Bądki. Dokument zezwalał braciom Stange założenie własnego miasta Kisielice. Przywilej nadający Kisielicom prawa miejskie wydany został już po  zbudowaniu miasta w dniu 1 stycznia 1331 r. Pierwotna nazwa Vrienstadt później uległa przekształceniu na Freistadt.

 

Punktem centralnym był trójkątny rynek o wymiarach 94x28x10 m. Przy południowej pierzei rynku znajdował się kościół. Średniowieczne miasto otoczono murami, w których były trzy bramy: Biskupiecka, Prabucka i Wodna. Obwarowania rozpadły się ostatecznie około 1682 roku. Od XVI wieku istniało niewielkie przedmieście za Bramą Biskupiecką, a od XVIII wieku tzw. "nowe miasto" przy trakcie wiodącym do Prabut. Do najciekawszych zabytków należy kościół parafialny wybudowany w swym pierwotnym kształcie prawdopodobnie w latach 1331 - 34. Przebudowany w 1576 roku. Spalony w 1653 roku (utrata wieży).Odbudowany w latach 1659 - 60 otrzymuje nowe dzwony, a następnie w 1696 ołtarz główny. W latach 1856/57 mieszkańcy Kisielic, wspomożeni finansowo przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, przywracają swojemu kościołowi wieżę wysoką na 45 metrów.

 

Na początku XX wieku w mieście były dwie szkoły podstawowe i szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, od 1925 r. działała również szkoła średnia. Do wybuchu II wojny światowej w Kisielicach istniały dwa kościoły : XIV-wieczny stary kościół katolicki przy ul. Łasińskiej ( d. Lessenerstrasse ) i kościół ewangelicki. Niedaleko rynku przy Marktstrasse znajdowała się synagoga. W budynku przy Hindenburgstrasse, biegnącej od torów kolejowych przez całe miasto, w kierunku Iławy, znajdował się Raiffeisenn Bank, obok synagogi  natomiast - Powiatowa Kasa Oszczędności . W mieście działały dwa młyny – Scheffera i Adam oraz wiatrak Stojki, fabryka maszyn rolniczych Sommnitza, cegielnia Utesch, tartak Sternberga oraz mleczarnia Towarzystwa Mleczarskiego. Od 1920 r. w mieście wydawana była „Gazeta Kisielicka”, drukowana w miejscowej drukarni Bartelsa.

 

Pomimo wielu wojen i najazdów, które niszczyły region przez całe wieki, największych zniszczeń doznaje miasto wraz z całą gminą w 1945 r., w czasie ofensywy Armii Czerwonej. Bezpowrotnie utracono dorobek kulturalny wielu pokoleń - pałace i dwory świadczące o wielowiekowej historii tych ziem.

Zdjęcia, pocztówki dawnych Kisielic.

Dzisiejsze Kisielice.

Opracowano na podstawie :

- strona @Jacht Czarter - dostęp z dnia 16.04.2010 r.

- zdjęcia – internet, zbiory własne

mapa strony   I   Administrator I   Pojezierze Iławskie   I   2014 -2021 ©  No Copy