Laseczno

Pojezierze Iławskie / Region / Wsie / Laseczno

Laseczno

wieś Pojezierza Iławskiego historycznym świadectwem dziejów.

Laseczno

Laseczno

Wieś Laseczno, Gross Herzogswalde ( Wielki Las Książęcy )  założył komtur dzierzgoński Günter von Arnstein (1311-1312), nadając 80 włók ziemi braciom Dietrychowi i Mikołajowi. Nazwa świadczy o tym że tereny były bardzo zalesione a także, że istniał tu prawdopodobnie gród miejscowego władcy plemienia Prusów.

Po roku 1460 przekształcono Laseczno w majątek lenny. Zapis z roku 1507 r. mówi o tym, że po wojnie 13-letniej ( 1454–1466 ) wieś była całkowicie zniszczona.. W 1525 r. wielki mistrz Albrecht von Hohenzollern nadał Laseczno staroście iławskiemu Pawłowi Fasoltowi. W XVII w. wieś przeszła w posiadanie rodziny von Götzenów, a w 1693 r. – von Fickensteinów.

W tym okresie wzniesiony został barokowy dwór będący siedzibą zarządcy Laseczna. W 1750 roku wybudowano nowy kościół. W 1789 roku Laseczno jako wieś szlachecka z folwarkiem była zamieszkana przez 54 rodziny chłopskie, a obszar dóbr obejmował 733 ha. W 1928 roku w miejscowości wybuchł pożar, który strawił praktycznie całą wieś. Po zakończeniu II wojny światowej miejscowy dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. Liczba mieszkańców i gospodarstw na przestrzeni lat:

1817 – 328 osób, 33 domy
1831 – 324 osoby, 33 domy
1864 – 365 osób, 21 domów
1871 – 329 osób, 23 domy
1885 – 311 osób, 23 domy
1895 – 314 osób, 23 domy
1905 – 311 osób, 20 domów
1933 – 521 osób (łącznie z Lasecznem Małym)
2010 – 531 osób

Zabytki
  • kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej z połowy XVIII wieku, wzniesiony z użyciem materiałów z poprzedniej XIV-wiecznej świątyni
  • dom nr 34, murowany, z pierwszej połowy XIX wieku
  • zespół dworsko-folwarczny z przełomu XIX i XX wieku; układ zespołu silnie przekształcony; zabudowa podwórza folwarcznego zachowana w stanie szczątkowym, większość obiektów uległa spaleniu w 1928 roku
  • dwór w zespole dworsko-folwarcznym – przebudowany na potrzeby szkoły podstawowej z rozbudowaną bryłą
  • park dworski z przełomu XIX i XX wieku – granice parku pozostają czytelne, ale park nie zachował się (obecnie boisko szkolne i łąki)
  • stodoła nr 40, obecnie stodoła z częścią mieszkalną i inwentarską – z przełomu XIX i XX wieku, o konstrukcji mieszanej, częściowo z cegły, częściowo szkieletowy z wypełnieniem ceglanym (mur pruski); obiekt zachował szereg pierwotnych cech
  • cmentarz parafialny z przełomu XVIII i XIX wieku, na wschód od drogi z Laseczna do Ząbrowa, własność parafii rzymskokatolickiej; obiekt czynny, powierzchnia 0,57 ha
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku, przy drodze polnej z Laseczna do wsi Gulb, własność parafii ewangelickiej; obiekt nieczynny, powierzchnia 0,8 ha
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku, 100 m od leśniczówki, około 2 km na południowy wschód od wsi; własność parafii ewangelickiej; obiekt nieczynny, powierzchnia 0,01 ha
  • empora z XVIII w, ambona, żyrandol z I poł. XIX w.

We wsi od lat działa prężnie Gminny Ośrodek Kultury. Podstawowymi celami działalności GOK-u są: prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, podejmowanie działań dla zachowania tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego Gminy oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców.

Urząd Gminy w Iławie, GOK Laseczno, Rada Sołecka Laseczna, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno i OSP Laseczno. organizują corocznie wspaniałą imprezę plenerową p nazwie „Laseczniada” na której organizowany jest piknik rodzinny z parkiem zabaw dla dzieci i młodzieży, liczne kramy z pamiątkami i stoiska kulinarne a na koniec impreza uwieczniona jest zabawą taneczną „pod gwiazdami”.

Laseczno

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

pojezierze iławskie, osady i wsie, bałoszyce, boreczno, buczyniec, bukowiec, chmielówka, czulpa, dobrzyki, frednowy, gajdy, gałdowo, gardzień, gardzień, gizerek, grunwald, gubławki, jaśkowo, jażdżówki, jerzwałd, kamieniec k. susza, kamionka, karnity, kwietniewo, laseczno, liksajny, liwa, ławice, łukta, makowo, małdyty, matyty, mózgowo, nowa wieś, ogrodzieniec, prątnica, rąbity, rodowo, rożek, rudzienice, rychliki, sarnówek, sąpy, siemiany, skitławki, stary dzierzgoń, stary folwark, sudwa, szałkowo, szymbark, śliwa, tabórz, tłokowisko, trupel, tynwałd, wenecja, wieprz, ząbrowo