Mchy

Pojezierze Iławskie / Region / Flora / Mchy

Mchy

to naturalna część składowa flory Pojezierza Iławskiego

Mchy i paprocie flora Pojezierza Iławskiego

Mchy, porosty, paprocie, skrzypy

Mchy to niewielkie rośliny tworzące gęste skupiska przypominające miękkie poduchy, tzw. darnie. Podobnie jak glony są organizmami samożywnymi, które do życia potrzebują wody, soli mineralnych, dwutlenku węgla i światła. Cechuje je odporność na długotrwałą suszę. Zwarta grupa tych roślin potrafi gromadzić duże ilości wody w licznych wąskich przestrzeniach pomiędzy poszczególnymi osobnikami i częściami ich ciała. Gdy wokół podłoże wysycha, mchy nadal dobrze funkcjonują. Nawet zupełnie wysuszone i pozornie martwe mogą po ponownym nawilżeniu kontynuować procesy życiowe.

Paprotniki to zwyczajowa nazwa grupy roślin lądowych, do której zalicza się paprocie, skrzypy i widłaki. Organizmy te pospolicie występują w strefie umiarkowanej, gdzie są składnikiem runa leśnego i podszytu. Można je także spotkać na bagnach, łąkach i polach. Nieliczne gatunki żyją w zbiornikach wodnych. Największą różnorodność wykazują jednak w ciepłych i wilgotnych lasach tropikalnych. Wiele gatunków paprotników egzotycznych hodowanych jest jako rośliny ozdobne w ogrodach i mieszkaniach. 

Paprocie i skrzypy są roślinami bardziej rozwiniętymi od mchów. Mają na przykład elementy wzmacniające łodygę, dzięki czemu mogą osiągać większe wysokości. Paprocie i skrzypy mają korzenie zaopatrujące je w wodę i sole mineralne z podłoża. Rośliny te wytwarzają kłącza, czyli podziemne łodygi. U paproci z kłączy wyrastają liście – jedyne elementy tych roślin znajdujące się ponad powierzchnią. Młode liście paproci są charakterystycznie ślimakowato zwinięte. Na ich spodniej stronie pojawiają się zarodnie rozsiewające zarodniki. Z nich powstaje kolejne pokolenie paproci.

Mchy, rosną zwykle w wilgotnych, zacienionych miejscach. Są pospolite na terenach zalesionych oraz nad brzegami strumieni. Mogą być także znajdywane w szczelinach skalnych lub między kamieniami na pniach drzew.
Skrzyp leśny występuje także w lasach, na ich skrajach oraz w zaroślach. Preferuje gleby wilgotne, półcień.
Porosty występują praktycznie wszędzie: na murach, skałach, na liściach, gałęziach, na korze drzew, na murszejących pniakach czy na ziemi.
Paprocie należą do najstarszej występującej obecnie na Ziemi grupy roślin. Paprocie spotkać można w wielu siedliskach, najczęściej jednak zacienionych i wilgotnych – rosną u podnóży drzew, na drzewach, na skałach

Mchy

Mech flora Pojezierza Iławskiego

Mchy

Gromada roślin (Bryophyta) telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki, łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę. W Polsce, w 2004 roku znanych było 697 gatunków mchów.

Porosty

Porosty flora Pojezierza Iławskiego

Porosty

Gromada roślin ( Lichenes ) telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach.  Porosty lub inaczej grzyby zlichenizowane to organizmy zbudowane z grzybów i glonów, głównie zielenic lub sinic. Zdarza się jednak, że plechę porostu tworzą trzy organizmy.

Paprocie, skrzypy

Paproć flora Pojezierza Iławskiego

Paprocie

(Polypodiopsida Cronquist) – klasa paprotników. Znanych jest ponad 10,5 tysiąca do ok. 11 tysięcy gatunków paproci. Reprezentują one 11 rzędów z czterech podklas: skrzypowych, nasięźrzałowych, strzelichowych i paprotkowych. W Polsce najbardziej znana jest Leśna paproć – nerecznica samcza. 

Skrzyp flora Pojezierza Iławskiego

Skrzypy

(Equisetidae) – takson roślin, współcześnie wyróżniany często w randze podklasy w obrębie paproci (Polypodiopsida). Rośliny o pędach żebrowanych z kanałami powietrznymi. Liście wyrastają w okółkach, są zredukowane i zwykle zrośnięte brzegami. Zarodnie są umieszczone terminalnie na liściach zarodnionośnych mających formę trzonkowatych i promieniście spłaszczonych sporangioforów. Zarodniki zdolne do fotosyntezy, zaopatrzone są w elatery.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

pojezierze iławskie, flora, mchy, porosty, paprocie, skrzypy