Miasta

Pojezierze Iławskie / Region / Miasta

Miasta

Pojezierza Iławskiego są historycznym świadectwem dziejów.

Miasta na Pojezierzu Iławskim

Miasta

Pojezierze Iławskie to region do którego możemy „zaliczyć” ok. 10 miast. Wśród nich Dzierzgoń, Iława, Kisielice, Miłomłyn, Morąg, Ostróda, Prabuty, Sztum, Susz, Zalewo. Należałoby  tu jeszcze ująć Elbląg,  który choć nie mieści się w obszarze mapy Pojezierza Iławskiego ale jest z tym rejonem nierozerwalnie związany, choćby poprzez tzw. Kanał Ostródzko-Elbląski który jest największą atrakcją turystyczną rejonu.

d. Kiszporg, Kiszpork, Christburg  to bardzo stare miasteczko, leżące u podnóża  wzgórz morenowych nad rzeką o tej samej nazwie . . .

Elbląg, Elbinga, Elbingum, Elbingus, Elbing, Elbings, Jelbiąg, Elbiąg – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej . . .

Grudziądz, Graudentum, Graudentium, Graudenz miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, na prawym brzegu Wisły. Jest czwartym pod względem ludności miastem w województwie kujawsko-pomorskim. . . .

d. Deutsch Eylau, Īlawa leży na pograniczu dawnych Prus Królewskich i Książęckich, Prus Zachodnich i Wschodnich, Warmii, Mazur i Pomorza Nawiślańskiego. Nazwa miasta wywodzi się od pruskiego słowa ilis, co znaczy czarny . . .

d. Freystadt, Westpreußen należały do Prus. Pomimo wielu wojen i najazdów, które niszczyły region przez całe wieki największych zniszczeń doznały wraz z całą gminą w 1945 r., w czasie ofensywy Armii Czerwonej . . .

Kwidzyn (nie Kwidzyń) d. Marienwerder to miasto w województwie pomorskim. Pod względem historycznym leży w Prusach Górnych, na obszarze dawnej Pomezanii. Jest częścią Powiśla. . . .

Miłakowo, d.Libsztat, niem. Liebstadt, miasto w woj. warmińsko-mazurskim, nad rzeką Miłakówką, w powiecie ostródzkim leży na obszarze dawnej Pogezanii, we wschodniej części historycznych Prus Górnych . . .

d. Liwski Młyn, Liwemühl, Liebemühl założony nad rzeką Miłą ( Liebe ) w XIV w. znajduje się na terenie krainy historycznej Prusy Górne ( łac. Hockerlandia, niem. Oberland ) . . .

d. Mohrungen, Marangan, miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. Leży w historycznej krainie Pogezania i na terenie określanym od XVI wieku jako Prusy Górne ( Oberland ) . . .

d. Ostród, Osterode, Austrāti, miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim. Położone na Pojezierzu Iławskim, nad jeziorem Drwęckim. Przez miasto przepływa rzeka Drwęca . . .

d. Riesenburg, miasto we wschodniej części województwa pomorskiego w powiecie kwidzyńskim, nad jeziorem Liwieniec. Siedziba gminy . . . .

d. Rosenberg, Westpreußen, lokacja miasta przypada prawdopodobnie na lata 1305 – 1310, czyli na okres kolonizacji Prus przez zakon krzyżacki. Rok 1361 przyniósł powiększenie Susza o część ziemi położonej nad Starą Liwą. . . . .

d. Stuhm, miasto w północnej Polsce, w woj. pomorskim, w powiecie sztumskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sztum. Położone nad jeziorami: Zajezierskim i Barlewickim (dawniej tworzyły jedno Jezioro Białe) . . . .

d. Zełwałd, Saalfeld in Ostpreussen, Zalevo, historia tego miasta sięga początków XIV w. Prawa miejskie uzyskało w 1305 r. miasto stanowiło ważny ośrodek . . .

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet