Tematy : Dąb nad Kanałem Ostródzko- Elbląskim   /   Aleja Napoleona   /   Sosna Gruba   /   Ucho Igielne   /   Aleja Lip   /   Jesion Toeppena   /   grochodrzew   /   modrzew   /   cis

Jesteś tutaj  :

Pomniki przyrody Pojezierza Iławskiego

Pomnikami przyrody są pojedyn­cze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pa­miątkowej i krajobrazowej oraz odzna­czające się indywidualnymi cechami wy­różniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe i okazałych rozmia­rów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Iława znajduje się 45 pomników przyrody, w tym :

  • pojedyncze drzewa - 31 szt.
  • grupy drzew - 11 szt.
  • aleje - 2 szt.
  • głaz narzutowy - 1 szt

 

Pomniki są rozproszone na całym terenie nadleśnictwa, funkcjonują  jako przykłady osobliwości oraz okazałości i długowieczności tworów przyrody. Mają niebywałą  przydatność dla celów edukacyjnych jednak ich użyteczność zależy przede wszystkim od dostępności i położenia. Spośród wspomnianych 35 pomników na uwagę zasługują:

  • sosna o trzech pniach rosnąca w pobliżu „Rezerwatu Iłgi", zwana „Królową Lasu" (niestety, uszkodzona przez wiatr w 2001 roku);
  • „Aleja Napoleona", przy drodze gruntowej z Szymbarka do szosy Iława – Susz, licząca kiedyś ok. 100 sosen, obecnie znacznie mniej, która swoja nazwę zawdzięcza temu, że ponoć tą drogą podążał Napoleon w kierunku Kamieńca.
  • „Gruba sosna” obwód 310 cm, gm. Iława, leśn. Rożek, przy drodze leśnej w oddz. 276 (okolice Tłokowiska).

SKRÓCONY WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY  Z 2014 R.

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

82

 

sosna pospolita nad j. Iłgi

380

 

35

 

Miłomłyn

 

L-ctwo  Drwęca

od. 80 h (1962)

 

 

87

 

"Dąb nad Kanałem Ostródzko- Elbląskim"

540

24

 

Miłomłyn

 

L-ctwo  Sródjezierze

od. 197 (1971)

 

 

134

 

dąb

szypułkowy

325

 

25

 

Iława

 

L-ctwo  Papiernia

 od. 274 (1963)

 

 

135

sosna pospolita

- 2 szt

dąb szypułkowy

- 2 szt

280 ; 340

 

310 ; 365

26 ; 29

 

25 ; 30

Iława

L-ctwo Smolniki

i od. 144 a (1963)

L-ctwo  Smolniki

i od. 145 a (1963)

 

137

dąb

szypułkowy

330

19

Iława

L-ctwo  Radomno

 od. 127 c (1963)

 

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

138

dąb szypułkowy

- 2 szt

370 ; 385

26 ; 30

Iława

L-ctwo  Radomno

 od. 69 f (1963)

 

215

dąb

szypułkowy

585

28

Iława

m. Segnowy, pole p. Sitnika

 

216

dąb

szypułkowy

425

27

Iława

L-ctwo  Rydzewo

od. 189 (1962)

 

217

dąb

szypułkowy

425

29

Iława

L-ctwo  Rydzewo

od. 189 (1962)

 

218

dąb

szypułkowy

510

27

Iława

L-ctwo  Rydzewo

od. 129 (1962)

 

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

221

dąb

szypułkowy

430

23

Iława

L-ctwo  Rydzewo

od. 189 (1962)

 

222

dąb

szypułkowy

410

30

Iława

L-ctwo  Rydzewo

od. 189 (1962)

 

223

dąb

szypułkowy

450

24

Iława

L-ctwo Rydzewo

od. 189 (1962)

 

224

dąb

szypułkowy

500

25

Iława

L-ctwo  Rydzewo

od. 189 (1962)

 

225

dąb

szypułkowy

560

24

Iława

L-ctwo Rydzewo

od. 202 (1962)

 

226

dąb

szypułkowy

575

25

Iława

L-ctwo  Rydzewo od. 183 a (1962) 200 m od rzeki Osy

 

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

227

dąb

645

30

Iława

L-ctwo Rydzewo od. 189

(1962) nad j. Szymbarskim

100 mb od rz. Osy

 

234

"Aleja

Napoleona"

ok. 100 szt

50 ; 380

10 ; 25

Iława

Przy drodze gruntowej z Szymbarka na N od szosy Iława - Susz

 

255

buk pospolity

440

25

Nowe Miasto Lubawskie

L-ctwo Tylice

od. 31 f (1988)

 

256

buk pospolity

502

25

Nowe Miasto Lubawskie

L-ctwo Tylice

od. 31 b (1988)

 

257

sosna pospolita

443

23

Nowe Miasto Lubawskie

L-ctwo Tylice

od. 17 b (1988)

 

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

258

dąb szypułkowy

2 -szt

354 ; 410

24,25

Nowe Miasto Lubawskie

L-ctwo Tylice

od. 12 f (1988)

 

266

głaz jasnoszary

granit g.krystaliczny

1000

1,1

Miłomłyn

pastwisko wsi Mały Gil,

40 m od jeziora

 

343

dąb

szypułkowy

655

30

Iława

L-ctwo Rydzewo od. 183 a (1962), 400 m od rzeki Osy

 

352

stanowisko

żółwia błotnego

 

 

Miłomłyn

L-ctwo Przemysławów

bezodpływowe bagna leśne

od. 135 h ; 155 f (1971)

 

366

"Sosna Gruba"

sosna pospolita

310

32

Iława

L-ctwo Rożek

od. 267 d (1972)

 

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

407

buk pospolity

- 3 szt

420 ; 435

28 ; 30

Iława

m. Rudzienice,

park podworski (1984)

 

416

"Ucho Igielne"

dąb szypułkowy

390

23

Miłomłyn

N-ctwo Miłomłyn od. 83

przy drodze leśnej NE (1984)

2 zrośnięte

na wys. 9 m

432

buk pospolity

470

25

Iława

L-ctwo Gardyny SW część

 od. 66 g (1984)

 

433

buk pospolity

- 2 szt

420 ; 438

30

Iława

L-ctwo Gardyny

 od. 80 a (1984)

 

539

dąb szypułkowy

- 13 szt

320 ; 620

22

Iława

Skraj lasu przy drodze z zamku w Szymbarku do ZR Kamionka

od 227 - 343 (1991)

5 d. powalon.

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

540

dąb szypułkowy

- 3 szt

350 ; 500

22

Iława

m. Szymbark, b. Park na N od

szpaleru pomnika 539 (1991)

1 powalone

541

dąb szypułkowy

- 3 szt

350 ; 500

22

Iława

Skraj pól i parku przy drodze z zamku w Szymbarku do ZR Kamionka, N od pomnika nr 226

(1991)

542

dąb szypułkowy

- 3 szt

350 ; 565

22

Iława

m. Szymbark przy drodze na skraju b. Parku,

NW od pomnika 540 (1991)

 

614

dąb szypułkowy

grochodrzew

 

320

170

26

23

Iława

blisko kempingu nad jez.Gil Wlk., po E stronie drogi Makowo-Sąpy

(1991)

 

615

"Aleja Lip"

- 38 szt

225 ; 380

21 ; 23

Iława

przy rozstajach dróg do Sąp,Makowa i Samborowa

(1991)

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

616

dąb szypułkowy

buk pospolity

- 36 szt

365

290 ; 490

29

29 ; 30

Iława

700 m N od rozstajów dróg do Sąp, Makowa i Samborowa po W stronie drogi, na skraju lasu

(1993)

617

dąb szypułkowy

rozległe napływy korzeniowe

535

25

Iława

40 m N od rozstajów dróg do Sąp, Makowa i Samborowa, po W stronie drogi (1993)

 

827

jesion wyniosły

325

20

Iława

N-ctwo Iława, m. Szałkowo 36,

posesja p. R. Grotmana (1995)

 

 

961

lipa drobnolistna

- 28 sztuk

dąb szypułkowy

- 2 szt

550 ; 305

 

464-442

22 ; 20

 

22-20

 

Iława

m. Gardzień, N-ctwo Iława,

L-ctwo Srokowo oddz. 33 (1995)

 

 

962

lipa drobnolistna

- 12 sztuk

klon zwyczajny

- 2 szt

486 ; 314

 

280 ; 254

 

23

 

Iława

m. Gardzień, N-ctwo Iława,

fragment dawnej alei z Gardzienia do Szymbarka (1995)

 

 

Nr. pom.

Obiekt

Obwód

Wysokość

Gmina

Lokalizacja

Uwagi

1259

dąb szypułkowy

 

416

26

Iława

od. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie nad brzegiem Jeziora Jeziorak, 1 m od drogi asfaltowej

(2007)

1263

dąb szypułkowy

 

460

25

Iława

od. 74 l leśnictwo Gardyny, na skarpie, 3 m od drogi asfaltowej, 3 m od Jeziora Jeziorak

(2007)

1266

„Jesion Toeppena”

jesion wyniosły

520

27

Iława

od. 73 k leśnictwo Gardyny, na skraju uprawy leśnej z zadrzewieniem rosnącym przy budynku gospodarczym w Sarnówku

(2007)

1267

grab pospolity

238

24

Iława

od. 74 j leśnictwo Gardyny, na skraju uprawy leśnej z zadrzewieniem rosnącym przy budynku gospodarczym w Sarnówku

(2007)

1290

modrzew europejski

 

340

33

Iława

w od. 265 N leśnictwo Śliwa, 24 m od drogi prowadzącej od szosy

Boreczno – Urowo do Mozgowa

(2007)

Opracowano na podstawie :

- strony @Jacht Czarter - dostęp z dnia 11.05.2010

- strony RDOŚ BiP - http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/pomniki-przyrody  - dostęp z dnia 09.01.2016

mapa strony   I   Administrator I   Pojezierze Iławskie   I   2014 -2021 ©  No Copy