Ryby

Pojezierze Iławskie / Region / Fauna / Ryby

Ryby

Pojezierza Iławskiego charakteryzują się ogromną ilością gatunków

Ryby - szczupak fauna Pojezierza Iławskiego

Ryby

to najliczniejsza grupa kręgowców oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Klasyfikujemy je w gromady : kostnoszkieletowechrzęstnoszkieletowe, krągłouste. oraz rodziny. W Polsce żyje ok. 120 gatunków ryb, z czego 82 gatunki to ryby słodkowodne. Aż 35% tych ryb to gatunki obce. W jeziorach Pojezierza Iławskiego można spotkać : amura, jazgarza, karasia, karpia, lina, okonia, sandacza, suma, szczupaka, ukleję, węgorza.

Ryby - Amur na Pojezierzu Iławskim

Amur

Ryba z rodziny karpiowatych (Ctenopharyngodon idella). Dorasta do 150 cm długości i 45 kg masy ciała, nie podlega ochronie gatunkowej. Młode osobniki żywią się zooplanktonem. Później zaczynają się odżywiać roślinnością wodną. W Polsce nie rozmnaża się w warunkach naturalnych. Żyje około 15 lat.

Ryby - Jazgarz na Pojezierzu Iławskim

Jazgarz

(Gymnocephalus cernua),  gatunek ryby z rodziny okoniowatych.  Przebywa w głębszych partiach wody w pobliżu dna, w mniejszych lub większych stadach, często w towarzystwie narybku okonia, sandacza, oraz karpiowatych.  Młode osobniki żywią się planktonem i bentosem, dorosłe zjadają głównie larwy komarów,  poczwarki muchówek, kiełże oraz larwy jętek. Jest nielubianą rybą przez wędkarzy, traktowany  jak chwast rybny.

Ryby - Karaś na Pojezierzu Iławskim

Karaś

 

Ryby - Karp na Pojezierzu Iławskim

Karp

(Cyprinus carpio), gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych. Hodowany i poławiany na dużą skalę jako ryba konsumpcyjna. Przez wędkarzy uważany za rybę waleczną i przebiegłą. W Polsce w okresie powojennym  został uznany za jedno z podstawowych dań wigilijnych, głównie ze względu na  łatwość hodowli. Osiąga ponad 1 m długości i masę ponad 30 kg. Żywi się larwami owadów, oraz innymi organizmami zwierzęcymi oraz roślinami.

Ryby - Leszcz na Pojezierzu Iławskim

Leszcz

(Abramis brama), gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych. Osiąga ponad 6 kg masy ciała i do 82 cm długości. Jest typowym bentosożercą, żywi  się zwierzętami zamieszkującymi osady denne. Chętnie łowiony przez wędkarzy. W wodach śródlądowych nie wyznaczono wymiaru ochronnego leszcza. W wodach morskich wymiar ochronny wynosi 40 cm.

Ryby - Lin na Pojezierzu Iławskim

Lin

(Tinca tinca), słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych. Inne nazwy : pszenicznik, oczeretniak oraz kaliniak. Występuje w praktycznie każdym rodzaju wód stojących i płynących, jednak najchętniej żyje w ciepłych, płytkich, silnie zarośniętych wodach stojących. Osiąga długość 30–40 cm  i masę ciała 1–2 kg. Żywi się bentosowymi bez-kręgowcami.

Ryby - Okoń na Pojezierzu Iławskim

Okoń

(Perca fluviatilis), gatunek drapieżnej ryby z rodziny okoniowatych. Występuje w wodach  zarówno w płynących jak i stojących a także w słonawych wodach przybrzeżnych. Osiąga do 60 cm długości standardowej i masę ciała do 4,8 kg.  Narybek żywi się planktonem, później ikrą innych ryb (zwłaszcza karpiowatych). Dorosłe osobniki zjadają głównie ryby. Bardzo chętnie łowiony przez wędkarzy na spinning i spod lodu.

Ryby - Płoć na Pojezierzu Iławskim

Płoć

(Rutilus rutilus), gatunek ryby z rodziny karpiowatych. Występuje we wszystkich wodach słodkich w Polsce, z wyjątkiem gór, także w wodach przybrzeżnych Bałtyku.  Osiągają  30–40 cm długości i 0,5–2 kg masy ciała. Zjada zarówno pokarm roślinny jak i zwierzęcy.

Ryby - Sandacz na Pojezierzu Iławskim

Sandacz

(Sander lucioperca),  gatunek ryby okoniokształtnej z rodziny okoniowatych. Występuje w jeziorach, zbiornikach zaporowych, średnich i dużych nizinnych rzekach, wyrobiskach oraz w płytkich wodach przybrzeżnych Bałtyku. Preferuje głębokie, mętne wody o twardym, piaszczystym, żwirowatym bądź gliniastym dnie. Dorasta do 100–130 cm długości i 10–15 kg masy ciała. Żywi się główne niewielkimi rybami – ukleje, kiełbie, stynki itp.

Ryby - Sum na Pojezierzu Iławskim

Sum

(Silurus glanis), gatunek ryby z rodziny sumowatych. Największa ryba słodkowodna Europy. Osiąga długość do 5 m i masę ciała do 300 kg. Młodociane osobniki zjadają początkowo skorupiaki, robaki itp. Starsze są wybitnymi drapieżnikami. Poluje na ryby różnych gatunków, jest kanibalem. Czasem zjada żaby, małe ssaki a nawet ptaki wodne. Spotykany w dużych rzekach i zbiornikach zaporowych, w jeziorach jest rzadszym mieszkańcem.

Ryby - Szczupak na Pojezierzu Iławskim

Szczupak

(Esox lucius), szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych.  Żyje w wodach słodkich, zarówno płynących, jak i stojących, oraz w słonawych wodach Bałtyku. Osiąga długość do 1,5 m i masę do około 10 kg. Zalicza się do najbardziej drapieżnych ryb.

Ryby - Ukleja na Pojezierzu Iławskim

Ukleja

(Alburnus alburnus), gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych, czasami nazywanej białorybem.  Żyje w wodach stojących i wolno płynących. Osiąga 10–20 cm długości oraz 10–40 g masy ciała. Młode żywią się zoo-planktonem, dorosłe opadającymi do wody owadami, a największe osobniki narybkiem innych gatunków.  Srebrzyste łuski stanowiły do niedawna surowiec do pozyskania guaniny, używanej do wyrobu masy perłowej oraz sztucznych pereł.

Ryby - Węgorz na Pojezierzu Iławskim

Węgorz

(Anguilla anguilla), gatunek ryby  z rodziny węgorzowatych. Żyje przy dnie. Zimę spędza zagrzebany w mule. Samica osiąga nawet do 200 cm długości i wagę do 9 kg. Jego krew zawiera niebezpieczną dla ssaków ichtiotoksynę. Podejmuje wędrówkę rozrodczą od lata do późnej jesieni; zawsze cztery dni po pełni Księżyca. Ryby dostają się do Morza Sargassowego i tam, po około półtorarocznej wędrówce, wiosną, na głębokości 400–1000 metrów odbywają tarło, później giną.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

pojezierze iławskie, fauna, ryby, amur, jazgarz, karaś, karp, leszcz, lin, oko, płoć, sandacz, sum, szczupak, ukleja, węgorz