Dawniej

Pojezierze Iławskie / Historia / Dawniej

Dawniej

. . . jak w jasnym zwierciadle można poznać kształty, tak z przeszłości można poznać teraźniejszość . . . 

Ślady przeszłości na Pojezierzu Iławskim

Ślady przeszłości

Na najstarsze ślady obecności człowieka w okolicach Iławy natrafiono niedaleko wsi Tynwałd. Pochodzą one sprzed około 10 tysięcy lat (mezolit) i łączą się z obecnością ludności, której podstawy gospodarcze stanowiły łowiectwo, rybołówstwo i zbieractwo. W okolicach jeziora Łabędź znajdowała się w już pierwszych wiekach naszej ery osada, której ludność zajmowała się min. wytopem żelaza. 

W Iławie natrafiono jeszcze przed II wojną na tzw. grób księżniczki datowany na okres wpływów rzymskich tj. I – IV wiek. Obok licznych ozdób znaleziono w nim pięknie zdobioną wazę, był to import z terenów Galii – prowincji rzymskiej. Tego typu naczynie jest to tzw. terra sigillata ( glina stemplowana ) odnaleziono także w grobowcu w Pomielinie.

Kalendarium Pojezierza Iławskiego

  • 10000 lat p.n.e. Z tego okresu pochodzą zebrane z piaszczystych wydm w okolicach Ostródy narzędzia kultury świderskiej.
  • 1500 lat p.n.e. Z tego okresu pochodzą siekierki typu wschodniobałtyckiego znalezione w Grabinku, Dylewie i Turznicy.
  • 500 lat p.n.e. Z tego okresu pochodzą brązowe bransolety kultury łużyckiej znalezione przez archeologów w Ostródzie.
  • 500–400 lat p.n.e. Z tych lat pochodzą kurhany i cmentarzyska w Brzydowie, Tyrowie, Kojdach, Mostkowie, Zalewie.
  • 54–211. Z tego okresu pochodzą monety rzymskie znalezione w Gierłoży, Ostródzie, Durągu. W Domkowie na terenie grodziska odkryto fragment naczynia terra singillata wyrabianego w warsztatach rzymskich Galii i Nadrenii.

Na wyspie Wielka Żuława znajdują się relikty  staropruskiego grodu, którego okres użytkowania określa się na ok. X – XIII wiek. Natrafiono na ślad przeprawy mostowej pomiędzy wyspą Wielka Żuława a półwyspem Krzywy Róg.

Pogańskimi świadkami tych ziem są także tzw. Baby Pruskie, czyli wykonane z kamienia antropomorficzne rzeźby, datowane na IX – XI w.  Spośród 21 znanych egzemplarzy z terenu dawnych Prus, 5 z nich znaleziono w okolicach Iławy, w Mózgowie, Gałdowie, Suszu, Bronowie, Borecznie

W Babiętach Małych koło Susza odkryto i w latach 1998-2001 przebadano cmentarzysko kurhanowe związane z ludnością kultury ceramiki sznurowej (nazwa wzięła się od sposobu zdobienia naczyń odciskiem sznura).Godny uwagi jest nie tylko fakt, iż cmentarzysko to używane było 4850-4800 lat temu, ale też, że jest to jedyne tego typu stanowisko związane ze wspomnianą kulturą znajdujące się w północno-wschodniej Polsce.

W Rudzienicach znajduje się cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej, która utrzymywała bliskie kontakty z Gotami. Ludność ta pośredniczyła w handlu pomiędzy naszymi ziemiami a prowincjami cesarstwa. 

W podziemiach kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie znajdują się pochówki starostów iławskich z rodziny von Finckenstein, a także burmistrza (w latach 1723-1751) Jakuba Mück i jego żony Zuzanny. 

Od 1975 r. plac w  Iławie  przy ulicy Niepodległości vis a vis parku miejskiego zdobią unikatowe XVIII wieczne  rzeźby barokowe – Jowisza, Junony, Meduzy i Herkulesa. Pochodzą one z frontonu zespołu pałacowego w Kamieńcu k. Susza.

Nad jeziorem Silm archeolodzy natrafili na liczne znaleziska min. ceramikę wczesnośredniowieczną, groty strzał, fragment monety arabskiej, a także umieszczoną w naczyniu czaszkę dziecka – najpewniej była to ofiara złożona lokalnym bogom.

Od 1751 r. na terenie dzisiejszych Żuław ( bezpośrednio sąsiadujących z Pojezierzem Iławskim ) osiedlają się Mennonici( Olendrzy ), holenderscy pionierzy i mistrzowie w osuszaniu i zagospodarowywaniu polderów ( ziem zalewowych i bagiennych ).

W okresie dwóch wojen światowych terenem lokowanym dzisiaj jako Pojezierze Iławskie zarządzali administracyjnie Niemcy jako naturalni spadkobiercy Prus Zakonnych. Nazwali krainę Prusy Górne – Oberland i przyczynili się wydatnie do rozkwitu tych ziem. Wysoką kulturą techniczną , myślą naukową stworzyli wiele arcydzieł technicznych. Kanał Elbląski  jest tego przykładem.

Po roku 1945 tereny Prus Górnych zostały zasiedlone przez osadników pochodzących z różnych rejonów Polski, przede wszystkim z Mazowsza i dawnych Kresów.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

krzyże, kapliczki, miejsca kultu, kapliczka domkowa murowana, kapliczka murowana, kapliczka słupowa lub kolumnowa, kapliczka na budynku, kamienna kapliczka słupowa z wnęką, grota, murowana latarnia, kapliczka oszklona, kapliczka arkadowa, krzyż drewniany, krzyż kamienny, krzyż pokutny, krzyż metalowy, krzyż metalowy na kamiennym postumencie, ,krzyż z kapliczką, chrystus frasobliwy, święty jan nepomucen, święty florian, figura święta, figura święta na cokole, kapliczka domkowa, drewniana, kapliczka drewniana, kapliczka na słupku., kapliczka na drzewie, drewniana kapliczka kłodowa lub słupowa, kapliczka brogowa.