Śluza Miłomłyn

Śluza Miłomłyn

. . . to musisz zobaczyć, tu po prostu warto być !

Śluza w Miłomłynie na Pojezierzu Iławskim

Śluza Miłomłyn

Śluza Miłomłyn zlokalizowana jest w Miłomłynie, 14-140, ul. Przejazdowa 2 , na szlaku wodnym Miłomłyn Ostróda – Stare Jabłonki. Głównym zadaniem jest umożliwienie żeglugi na odcinku Miłomłyn – Ostróda. Śluza Miłomłyn została oddana do użytku w 1850 roku jako konstrukcja komorowa drewniana i poddany generalnej przebudowie ( jako betonowa ) przed końcem roku 1926.  Rewitalizację wykonano w latach 2013-2014.

Śluza Miłomłyn jest śluzą komorową o konstrukcji betonowej z wrotami wspornymi jednoskrzydłowymi z mechanizmami cięgnowo – łańcuchowymi o napędzie ręcznym i mechanicznym. Komora jest napełniana i opróżniana przez zastawki we wrotach (także o napędzie ręcznym i mechanicznym). Na wrotach znajdują się drewniane pomosty służące do obsługi zastawek. Przy dolnej głowie śluzy znajduje się most drogowy w ciągu drogi Miłomłyn – Zalewo.

Do obsługi wykorzystuje się mechanizm łańcuchowy, opróżnianie i napełnianie komory śluzy odbywa się przez zastawki we wrotach. Drzewiej obsługa ręczna ( w razie awarii w dalszym ciągu jest możliwa ) dzisiaj elektrycznie zasilania i zautomatyzowana. Miejsca do cumowania jednostek pływających znajdują się powyżej i poniżej śluzy.

Wymiary śluzy :

  • długość – 33,88 m
  • szerokość – 3,60 m

Ważne :

W Miłomłynie rozdziela się szlak Kanału Elbląskiego. Patrząc z Iławy w prawo przez śluzę, do Ostródy, w lewo do Elbląga. Tu też jest punkt odniesienia (reper 0,0 km), kierunku szlaku żeglownego. Wszystkie szlaki wodne biegnące do miasta mają kierunek „w górę”, stosownie do tego zarządzenia oznakowana jest prawa i lewa strona szlaku wodnego.

Jaz Miłomłyn jest jednym z kluczowych obiektów z punktu widzenia gospodarki wodą w Systemie Jezior Warmińskich. Zrzut wód z Jeziora Jeziorak w dolinę rzeki Drwęcy może się odbywać albo przez jaz Iława do rz. Iławki a następnie rz. Iławką do Drwęcy, albo jazem Miłomłyn do Jez. Drwęckiego a następnie jazem Samborowo do rz. Drwęcy, przy czym proporcja pomiędzy zrzutem jazem Iława a jazem Miłomłyn może być sztucznie sterowana w zależności od sytuacji hydrologicznej w dolinie Drwęcy. Jaz zamykany jest czterema zasuwami drewnianymi pojedynczymi o napędzie ręcznym. Konstrukcja betonowa wzmacniana elementami stalowymi. W dwóch przęsłach po lewej stronie jazu zbudowana jest węgornia (poza administracją RZGW).

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zabytki i Przemysłu i Techniki w Polsce nr.: 5 „Kanał Ostródzko – Elbląski”, pod redakcją Stanisława Januszewskiego, Wydawnictwo Artystyczno – Reklamowe „TAK”, Wrocław 2001
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

turystyka na pojezierzu iławskim, turysta, ciekawe, kalendarz imprez, kanał elbląski, urządzenia hydrotechniczne, pochylnie, śluzy, jazy, zastawki, zapory, tamy, mosty, kładki, przeprawy, drogi wodne, mapy turystyczne, szlaki turystyczne, szlaki żeglarskie, noclegi, wypożyczalnie, ciekawe, lotnicza katastrofa nad jeziorakiem, człowiek przedwiośnia, praktyki nad jeziorem slim, noblista spod iławy, rodzina napoleona w gardzieniu, napoleon i jego igraszki, nienacki w jerzwałdzie, król olch w szymbarku, hindenburg i jego korzenie