Tematy :  Max Pollux Toeppen   /   badacz historii Prus   /   Wierzenia Mazurskie

Jesteś tutaj  :

Pojezierze Iławskie    /   Historia   /    Ludzie   /  Max Toeppen

Max Toeppen, badacz historii Prus

Max Pollux Toeppen urodził się 4 kwietnia 1822 roku w Królewcu, zmarł 3 grudnia 1893 roku w Elblągu.

Studiował historię i filologię. Doktorat zrobił w roku 1843, zaś w roku 1847 r. zrobił habilitację z historii Prus.

W latach 1848 - 1849 pracował jako profesor w gimnazjum elbląskim, 1850 - 1854 piastował stanowisko dyrektora gimnazjum w Olsztynku, zaś w latach 1869 - 1882 był dyrektorem gimnazjum w Kwidzynie, następnie do roku 1893 był dyrektorem gimnazjum w Elblągu.

 

Toeppen interesował się dziejami Prus i Polski oraz etnografią Mazurów, gruntownie zajmował się badaniami nad historiografią pruską. Utrzymywał kontakty z uczonymi polskimi m. in. z  z Wojciechem Kętrzyńskim.

 

Interesował się kulturą ludową Mazurów - z tego zakresu powstał artykuł na łamach królewieckiego czasopisma "Neue Preussische Provinzial - Blaetter". W sposób dość obiektywny opracował dzieje Mazurów "Gesichte Masurens" oraz opisał wierzenia i obrzędy w pracy "Aberglauben aus Masuren", którą wydał w Gdańsku w roku 1887, oddzielnie pod tym samym tytułem dołączył do niej teksty bajek i podań mazurskich.

 

Praca ta wywołała zainteresowanie i uznanie O. Kolberga, J. Karłowicza, M. Udzieli i H. Łopacińskiego. Z inicjatywy J. Karłowicza, E. Pliszkówna przełożyła ją na język polski. Po raz pierwszy opublikowana została w "Wiśle" (T. VI-VII 1892-1893) a wkrótce po tym, w roku 1894, wydana została oddzielnie pod tytułem "Wierzenia mazurskie z dodatkiem zawierającym klechdy i baśnie Mazurów". Ostatnie wydanie "Wierzeń Mazurskich" wydrukowało w 2014 r. wydawnictwo "Retman" Waldemara Mierzwy.

 

Inne publikacje Maxa Toeppena:

 

"Wilde Pferde in Preussen ud Polen" (1847)

"Critica de historia Borussiae antiqua" (1847)

"Gesichte der preussischen Historiographie von Preussen" (1858)

"Gesichte des Amtes und der Stadt Hohenstein" (1859)

"Elbinger Antiquitaten" (T. I-II, D. 1871-1872)

"Geschichte der Stadt Marienwerder und ihrer Kunstbau. Mit einem Plane der Sadt, sowiemit Grundrissen und Aufrissen der Damkirche und des Domschlosses auf vier Tafeln in Steindruck" (Marienwerder 1875)

"Notiz uber eine Handschrift in der Czartoryskischen Bibliothek" (1876)

"I. Hoppe's Burggrafen zu Elbing. Gesichte des ersten schwedisch-polonischen Krieges in Preussen" (1887-1888)

 

Opracowano na podstawie :

- Słownik Biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)  - Tadeusz  Orackiego

- http://kwidzynopedia.pl/index.php?title=Max_Toeppen - dostęp z dnia 16.01.2016

 

mapa strony   I   Administrator I   Pojezierze Iławskie   I   2014 -2021 ©  No Copy