Tematy :  jazy   /   śluzy   /   wrota bezpieczeństwa   /   zastawki   /   kanały   /   mosty stałe   /   mosty obrotowe   /   mosty pontonowe   /   mosty zwodzone   /

Jesteś tutaj  :

Urządzenia hydrotechniczne

Jaz

budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.

 

Miłomłyn - 4 przęsła - spad ok. 2,90 mb

Zielona - 8 przęseł - spad ok.  1,0 mb

Iława - 4 przęsła - spad ok. 1,35 mb

Samborowo - 5 przęseł - spad ok. 0,8 mb

Ostróda - 1 przęslo - spad ok. 0,7 mb

Śluza

to fragment kanału przegrodzony komorą wodną. Wyróżnia się śluzy jednokomorowe pojedyncze do śluzowania jednego statku, podwójne (dwustronne) z przesuniętymi głowami do śluzowania jednocześnie dwóch statków oraz bliźniacze (równoległe) - tj. dwie jednakowe śluzy położone obok siebie. W przypadkach, gdy drogi wodne łączą się ze sobą pod ostrym kątem stosowane są śluzy workowate umożliwiające opuszczenie śluzy na wstecznym biegu lub zwrotnicze - gdy śluza łączy więcej niż dwie drogi wodne.

 

Miłomłyn - dł. 33,88 mb - szer. 3,60 mb - spad 2,8 mb

Zielona - dł. 34,19 mb - szer. 3,55 mb - spad 1,4 mb

Ostróda - dł. 29,15 mb - szer. 3,26 mb - spad 1,6 mb

Mała Ruś - dł. 29,33 mb - szer. 3,19 mb - spad 1,4 mb

Wrota bezpieczeństwa, zastawki

budowla, fragment konstrukcji ramowej, drewnianej służąca do utrzymywania odpowiedniego poziomu wody. Nazywane są również wrotami ochronnymi lub przeciwpowodziowymi. Zgodnie z nazwą mają chronić wody kanału przed niekontrolowanym odpływem lub napływem wody.

 

Miłomłyn - dł. 20,80 mb - szer 3,60 mb

Buczyniec - dł. 18,55 mb - szer 3,60 mb

Ligowo - dł. 18,50 mb - szer 4,40 mb

Zagadka - dł. 14,0 mb - szer 4,40 mb

 

Kanał

to sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków, łodzi.

Grobla

wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.

W przypadku Kanału Elbląskiego usypano na dnie jeziora Jeziorze Karnickim (97,5 m n.p.m.)  wał wysokości 6 metrów, długości 484 metrów i szerokości 50 metrów. Środkiem wału poprowadzono rynnę kanału szerokości 10 metrów i głębokości 1,5 metra.  Lustro wody w kanale leży około 2 metry ponad poziomem jeziora Karnickiego.

Mosty, wiadukty

rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej lub lądowej skonstruowanej w taki sposób, że pod nią pozostaje wolna przestrzeń (w odróżnieniu od nasypu). Na Pojezierzu Iławskim notujemy mosty :

 

- drogowe - 36 szt

- kolejowe wiadukty - 4 szt

- kładki dla pieszych - kilkadziesiąt

- mosty kanałowe - akwedukt na jez. Karnickim

- mosty i kładki na jazach

- drewniane

- kamienne

- stalowe

- betonowe

- żelbetowe

- z betonu sprężonego lub wibrowanego

- ruchome

Pochylnie

to technika przewozu łodzi, statków przez poldery na kołowych wózkach. W przypadku Kanału Elbląskiego pokonywania również różnicy poziomów wód pomiędzy łączonymi akwenami - 99,5 m różnicy poziomów.

Wodowskazy

to urządzenia kontrolno-pomiarowe służące do odczytu poziomu lustra wody.

Przepusty kanałowe

to tunele dla cieków wodnych pod groblami. Najbardziej znany jest przepust pod groblą linii kolejowej Ostróda - Olsztyn z 1781 r. z pomostem- galeryjką dla pieszych.

Urządzenia hydrotechniczne Pojezierza Iławskiego

mapa strony   I   Administrator I   Pojezierze Iławskie   I   2014 -2021 ©  No Copy