Fauna

Pojezierze Iławskie / Region / Fauna

Fauna

Pojezierza Iławskiego charakteryzuje się wysoką różnorodnością.

Fauna Pojezierza Iławskiego

Fauna

Fauna Pojezierza Iławskiego wykazuje duże zróżnicowanie gatunkowe. Związane jest to różnorodnością siedlisk i bogactwem szaty roślinnej. Jest ostoją wielu gatunków ptaków, płazów, ryb, zwierzyny lądowej i wodnej, które bytują wokół jezior. Stwierdzono :

  • 11 gatunków płazów – ropuchę szarą i zieloną, traszkę grzebieniastą i zwyczajną, kumaka nizinny, rzekotkę drzewną, grzebiuszkę
    5 gatunków chronionych gadów – żmiję, zaskrońca, padalca, jaszczurkę zwinkę, żyworódkę
  • 135 lęgowych gatunków ptaków – m.in żurawia, rybołowa, kormorana, bielika, orlika, kanię, czarnego bociana (hajstrę), białego bociana, płaskonosa, krakwę, łyskę, kaczkę krzyżówkę, łabędzia niemego, czaplę siwą
  • 32 gatunki ssaków – m.in. jelenia, sarnę, dzika, lisa, bobra, borsuka, wydrę, wilka

Żmija zygzakowata

(Vipera berus) – gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych. Długość ciała do 120 cm), masa ciała do 0,170 kg. Głównym pokarmem żmij są małe ssaki owadożerne (ryjówki, krety) i gryzonie (myszowate, nornikowate). Poluje także na żaby, jaszczurki, pisklęta ptaków i owady (prostoskrzydłe, biegaczowate). Lubią torfowiska, gęste zarośla, w których mogą się ukryć, schronieniem są dla nich szczeliny skalne, korzenie drzew i nory gryzoni. Można je zobaczyć na obrzeżach lasów, wygrzewające się na kamieniach, często też na ścieżce lub drodze. 

Kowal bezskrzydły

(Pyrrhocoris apterus) to pospolity w Polsce owad z rzędu pluskwiaków, o charakterystycznym, czerwonym zabarwieniu z czarnymi plamkami, żyjącym w dużych grupach. Można go zobaczyć w nasłonecznionych miejscach u podstawy pni drzew, płotów. W Polsce owady te można spotkać na terenie całego kraju, najczęściej na lipie, malwie i robinii.

Żaba wodna

(Rana esculenta) jest płazem uważanym za hybrydę żaby jeziorkowej i śmieszki. Jej grzbiet ma zabarwienie jaskrawozielone i do tego pokryty jest nielicznymi ciemnymi plamkami. Wzdłuż grzbietu biegnie jasna linia kręgowa. Od strony brzusznej jest biała. Żywi się owadami, dżdżownicami, pająkami,  ślimakami. Zjada również małe kręgowce. Gatunek ten podlega częściowej ochronie. 

Żuraw

Gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi (Gruidae), zamieszkujący północną i środkową część Eurazji. Największy ptak występujący w Polsce (dł. ciała ok. 1,4 m, rozpiętość skrzydeł do 2,4 m). Nieliczny ptak lęgowy, ok. 5-6 tys. par.    Zimuje na Półw. Iberyjskim, w zachodniej Azji i Afryce Północnej. Wszystkożerne, ale dominuje pokarm roślinny.

Sandacz

(Sander lucioperca),  gatunek ryby okoniokształtnej z rodziny okoniowatych. Występuje w jeziorach, zbiornikach zaporowych, średnich i dużych nizinnych rzekach, wyrobiskach oraz w płytkich wodach przybrzeżnych Bałtyku. Preferuje głębokie, mętne wody o twardym, piaszczystym, żwirowatym bądź gliniastym dnie. Dorasta do 100–130 cm długości i 10–15 kg masy ciała. Żywi się główne niewielkimi rybami – ukleje, kiełbie, stynki itp.

Jeleń

Zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego. Samicę jelenia nazywa się łanią (tak jak i u daniela), samca zaś bykiem, a młodego przedstawiciela gatunku, cielakiem.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

pojezierze iławskie, fauna, zwierzęta lądowe, ptaki, ryby, grzebiuszka ziemna, kumak górski, kumak nizinny, kumaki, ropucha paskówka, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, rzekotka wschodnia, rzekotki, salamandra plamista, traszka górska, traszka grzebieniasta, traszka karpacka, traszka zwyczajna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba trawna, żaba wodna, żaba zwinka, żaby zielone, żmija zygzakowata, wąż eskulapa, zaskroniec, padalec, gniewosz plamisty, żółw błotny, żółw ozdobny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, jaszczurka murowa, jaszczurka zielona, padalec zwyczajny, padalec kolchindzki, zaskroniec zwyczajny, zaskroniec rybołów, gniewosz plamisty, wąż eskulapa, żmija zygzakowata, bielik, bocian, hajstra, czapla, kania, krzyżówka, kormoran, łabędź, łyska, orlik, płaskonos, rybołów, żuraw, ryby, amur, jazgarz, karaś, karp, leszcz, lin, oko, płoć, sandacz, sum, szczupak, ukleja, węgorz, bóbr, borsuk, dzik, jeleń, lis, łoś, sarna, wilk, wydra, pluskwiaki różnoskrzydłe, skorki, motyle, chrząszcze, jętki, ważki, karaczany, modliszki, prostoskrzydłe, błonkówki, muchówki, wojsiłki, wszy, pchły, rybiki, pluskwiaki równoskrzydłe, sieciarki, straszyki, wciornastki, wielbłądki, wielkoskrzydłe, chruściki