Ptaki

Pojezierze Iławskie / Region / Fauna / Ptaki

Ptaki

Pojezierza Iławskiego charakteryzuje przystosowanie do środowiska naturalnego.

Ptaki - Żuraw na Pojezierzu Iławskim

Ptaki

W Polsce żyje w stanie dzikim 421 gatunków, z czego 236 lęgowych. Pozostałe gatunki, to ptaki u nas zimujące, sporadycznie zalatujące lub migrujące przez teren Polski. Na Pojezierzu Iławskim można spotkać 14 gatunków : Bielika, Bociana, Bociana czarneg, Czaplę siwą, Kanię, Krakwę, Krzyżówkę, Kormorana, Łabędzia niemego, Łyskę, Orlika krzykliwego, Płaskonosa, Rybołowa, Żurawia.

Bytuje, w Polsce, przedstawicieli aż 17 rzędów gromady ptaków – blaszkodziobe, wróblowe, sowy, żurawiowe, pelikanowe, grzebiące, szponiaste, kraskowate, gołębiowe, rurkonose, dzięciołowe, kukułkowe, krótkonogie, nury, lelkowe, perkozowe, bocianowe, głuptakowe, sokołowe, dropie, dzioborożcowe.

Bielik, ptak na Pojezierzu Iławskim

Bielik

Gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae). Błędnie nazywany orłem. Polska jest jedną z największych jego ostoi, ok. 635-720 par. Długość ciała ok. 85–95 cm, rozpiętość skrzydeł do 240 cm. Lęgnie się w rejonach w których występują akweny, tereny podmokłe lub cieki wodne. Łowi głównie ryby,  poluje na ptaki, zjada padlinę. Objęty ochroną gatunkową ścisłą.

Ptaki - Bocian na Pojezierzu Iławskim

Bocian

Gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianowatych (Ciconiidae). Zamieszkuje tereny trawiaste, tereny bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior i laguny. Głównym dźwiękiem wydawanym przez dorosłego bociana jest głośne klekotanie dziobem (otwieranie i zamykanie dzioba). Jest ptakiem mięsożernym. W Polsce uważany jest za ptaka przynoszącego szczęście.

Ptaki - Bocian czarny na Pojezierzu Iławskim

Bocian czarny, hajstra

Duży ptak brodzący z rodziny bocianowatych (Ciconiidae).  Ptak leśny, w Polsce. W porównaniu z bocianem białym jest mniej uzależniony od ciepłych prądów.  Je głównie żaby i drobne ryby – młode pstrągi potokowe, piskorze, ślizy i karasie. Rzadziej łapie mniejsze ssaki (głównie gryzonie), płazy, mniejsze gady oraz większe bezkręgowce, wyjątkowo pisklęta innych ptaków. Rozpiętość skrzydeł ok. 190 cm.

Ptaki - Czapla siwa na Pojezierzu Iławskim

Czapla siwa

Duży ptak wodny z rodziny czaplowatych (Ardeidae), w Polsce średnio liczny ptak osiadły. Pożywienie bardzo urozmaicone, są to głównie ryby, poza tym drobne ssaki i małe ptaki, żaby, ślimaki, skorupiaki i węże. Potrafi także w locie łapać owady. Zimą na polach szuka myszy, szczurów oraz dżdżownic. Gniazduje kolonijnie, gniazdo umieszczone jest na drzewie. W locie odzywa się donośnym „frank”, przy gnieździe skrzeczy i skomle.

Gągoł krzykliwy, ptak na Pojezierzu Iławskim

Gągoł krzykliwy

Gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych. Długość ciała ok. 41–50 cm, długość skrzydła 18–23 cm, rozpiętość skrzydeł 64–81 cm. Masa 0,4 – 1,4 kg. Zamieszkuje wody słodkie, rzeki, starorzecza, jeziora w strefie lasów liściastych, czasem nawet stawy rybne pod warunkiem, że w pobliżu znajdują się stare, dziuplaste drzewa. Tam też się lęgnie. To jedyna polska kaczka gnieżdżąca się w dziuplach !

Ptaki - Kania na Pojezierzu Iławskim

Kania

Gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae). W Polsce występuje prawie wyłącznie na zachodzie i północnym wschodzie kraju. W diecie ma drobne kręgowce,  ssaki , krety i gryzonie, ale też jaszczurki, owady i dżdżownice, nie stroni od padliny i odpadków mięsnych. Może spożywać ryby, które udaje się je sprawnie zbierać przy niskim locie nad wodą.

Ptaki - Krakwa, ptak Pojezierza Iławskiego

Krakwa

Gatunek wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych  (Mareca strepera). W Polsce nielicznie gniazduje. Kaczka nieco mniejsza i delikatniejsza od krzyżówki. Samiec w szacie godowej szary z jaśniejszą głową, ciemniej plamkowaną piersią oraz czarnym tyłem ciała i popielatymi sterówkami. Dziób czarniawy. Samica podobna do krzyżówki. 

Ptaki - Kaczka krzyżówka na Pojezierzu Iławskim

Krzyżówka

Duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych (Anatidae).  Gniazdo ma formę dużej, płytkiej miseczki. Głównym budulcem jest trawa, wyściółkę stanowią delikatne piórka.  Wszystkożerna. Kaczor odzywa się miękkim, nosowym, nieco chrapliwym „kłek-kłek-kłek”, podczas toków wdaje dźwięczne gwizdy. Kaczka kwacze tak jak kaczka domowa.  Gatunek łowny w okresie od 15 sierpnia do 21 grudnia.

Ptaki - Kormoran na Pojezierzu Iławskim

Kormoran

Ptak z rzędu głuptakowych (Suliformes). Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące brzegi mórz, jezior i rzek poza Azją Środkową i Oceanią. Długość ciała 48-100 cm, rozpiętość skrzydeł 80-160 cm. Dobrze pływa i nurkuje, zwykle na głębokości 5–10 m, większe zazwyczaj do 30 m. Po nurkowaniu muszą wysuszyć upierzenie (nie jest wodoodporne).

Ptaki - Łabędź niemy na Pojezierzu Iławskim

Łabędź niemy

Duży, częściowo wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Jest jednym z najcięższych ptaków latających, od 8 do 15 kg. Gniazduje w trzcinach,  rzadziej na lądzie, w trudno dostępnych miejscach. Pokarm roślinny, ale z dodatkiem małży, ślimaków i larw owadów. Wydobywa go wprost z dna zbiornika poprzez zanurzenie całego przodu ciała i uniesienie tylnej części ponad wodę.

Ptaki - Łyska na Pojezierzu Iławskim

Łyska

Średni ptak wędrowny wodny z rodziny chruścieli (Rallidae). Bardzo powszechna, na otwartych akwenach można spotkać przynajmniej jedną parę łysek. Gniazdo buduje na wodzie lub  na złamanych źdźbłach, wśród roślin wodnych. Dodatkowo jedno lub dwa gniazda zapasowe. Wspinają się do środka po konstrukcji przypominającej mostek. Żywi się roślinami wodnymi. Gatunek łowny od dnia 15 sierpnia do 21 grudnia.

Ptaki - Orlik krzykliwy na Pojezierzu Iławskim

Orlik krzykliwy

To jeden z najmniejszych gatunków z podrodziny orłów.  W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy, głównie na wschodzie i północy kraju. Populację szacuje się na 2300 – 3300 par. Długość ciała 61 – 66 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 177 cm.  Żywi się zwierzyną naziemną, od dużych owadów po młode zające, a także małe ssaki, płazy, gady i drobne bezkręgowce, w tym mięczaki. Objęty ochroną gatunkową ścisłą.

Ptaki - Płaskonos na Pojezierzu Iławskim

Płaskonos

Średni,  wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący Eurazję. W Polsce nielicznie gnieździ się na nizinach. Żywi się fito- i zooplanktonem zbieranym przy dnie. Odcedza go z nadmiaru wody i błota, dzięki anatomicznie udoskonalonemu dziobowi z licznymi długimi blaszkami na krawędzi. Często żeruje nocą. Gniazduje dość daleko od wody.

Ptaki - Rybołów na Pojezierzu Iławskim

Rybołów

Duży, wędrowny ptak drapieżny z rodziny rybołowów (Pandionidae). Ocenia się, że w Europie żyje 8000 par.  U wszystkich rybołowów w powietrzu da się dostrzec jasny spód.  W powietrzu porusza się z prędkością 30 – 60 km/h. Może nurkować i przez chwilę pływać po powierzchni wody rozpostartymi skrzydłami. Wędruje pojedynczo. Je ryby, a także drobne ssaki, ptaki,  gady, płazy i skorupiaki.

Ptaki - Żuraw na Pojezierzu Iławskim

Żuraw

Gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi (Gruidae), zamieszkujący północną i środkową część Eurazji. Największy ptak występujący w Polsce (dł. ciała ok. 1,4 m, rozpiętość skrzydeł do 2,4 m). Nieliczny ptak lęgowy, ok. 5-6 tys. par.    Zimuje na Półw. Iberyjskim, w zachodniej Azji i Afryce Północnej. Wszystkożerne, ale dominuje pokarm roślinny.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

pojezierze iławskie, fauna, zwierzęta, ptaki, bielik, bocian, hajstra, czapla, gągoł krzykliwy, kania, krzyżówka, kormoran, łabędź, łyska, orlik, płaskonos, rybołów, żuraw