Ssaki

Pojezierze Iławskie / Region / Fauna / Ssaki

Ssaki

Pojezierza Iławskiego charakteryzują się dużym zróżnicowaniem.

Ssaki - Jeleń na Pojezierzu Iławskim

Ssaki

Najczęściej termin zwierzęta odnosi się do ssaków. Dzieli się na wiele gatunków : naziemne, nadrzewne, podziemne, latające, wodne. Występują one na całym świecie. Cechą wyróżniającą ssaki jest to, że niemal wszystkie duże samice ssaków, karmią swoje małe pokarmem, z piersi czyli swoim mlekiem. Ssaki można podzielić też na trzy kategorie : stekowce (np. dziobak), torbacze (np. kangur), łożyskowce. Do tej ostatniej należy większość ssaków.

W Polsce stosujemy też podział na rzędy :
  • owadożerne – jeżowate, kretowate, ryjówkowate,
  • nietoperze – podkowcowate, mroczkowate, podkasańcowate,
  • gryzonie – wiewiórkowate, skoczkowate, bobrowate, chomikowate, kolczakowate, karczowniki, popielicowate, myszowate
  • zajęczaki – zającowate, psowate, niedźwiedziowate, łasicowate, szopowate, kotowate, fokowate, morsowate,
  • nieparzystokopytne – koniowate,
  • parzystokopytne – wołowate, świniowate, jeleniowate,
  • walenie – zyfiowate, delfinowate, morświnowate, narwalowate, płetwalowate, waleniowate

Na Pojezierzu Iławskim spotkamy – bobra, borsuka, dzika, jelenia, lisa, łosia, sarnę, wilka, wydrę

Ssaki - Bóbr na Pojezierzu Iławskim

Bóbr

Gatunek ziemnowodnego gryzonia. Jest największym gryzoniem Eurazji, masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem terytorialnym, zasadniczo monogamicznym. Wiedzie nocny tryb życia. Może przebywać pod wodą nawet do 15 minut.  Podczas nurkowania oczy są chronione przeźroczystą powieką.

Ssaki - Borsuk na Pojezierzu Iławskim

Borsuk

Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych. Borsuk jest  wszystkożercą, łatwo przystosowującym się do zasobów pokarmowych w okolicy siedliska, waga 12-20 kg. Borsuk prowadzi życie nocne, dzień przesiaduje w norze. Jest bardzo czysta w odróżnieniu od nory lisiej. Wszystkie nieczystości z nory wyrzuca na zewnątrz.

Ssaki - Dzik na Pojezierzu Iławskim

Dzik

Gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych. Jest przodkiem świni domowej. Dzik jest eurytopem, unika tylko terenów otwartych i górskich. Zasiedla głównie obszary o dużej lesistości. Zjada padlinę, gryzonie oraz larwy i poczwarki owadów. W heraldyce dzik jest symbolem rycerstwa, walki do ostatniego tchu.

Ssaki - Jeleń na Pojezierzu Iławskim

Jeleń

Zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego. Samicę jelenia nazywa się łanią (tak jak i u daniela), samca zaś bykiem, a młodego przedstawiciela gatunku, cielakiem.

Ssaki - Lis na Pojezierzu Iławskim

Lis

Nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego ssaka w języku polskim zwanego lisem pospolitym, lisem rudym. W wielu kulturach lis jest symbolem sprytu i przebiegłości.

Ssaki - Łoś na Pojezierzu Iławskim

Łoś

Największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem. Łoś zasiedla leśne i zakrzewione tereny podmokłe, bagna, mokradła, torfowiska, trzęsawiska,  tereny zalewowe, nad jeziorami i rzekami. Żywi się roślinami zielonymi, zjadając  dziennie 20 – 50 kg karmy.

Ssaki - Sarna na Pojezierzu Iławskim

Sarna

Gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno
z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny. W okresie od jesieni do wiosny żyją w stadach (rudlach) złożonych z kilku do kilkudziesięciu osobników.

Ssaki - Wilk na Pojezierzu Iławskim

Wilk

Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), zamieszkującego lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki Północnej. Potrzebuje, jako gatunek o skłonnościach terytorialnych, dużych przestrzeni. Samce wilków (basiory) są większe od samic (wadery) o ok. 20–25%.

Ssaki - Wydra lutra na Pojezierzu Iławskim

Wydra

Gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych, jedyny żyjący w Polsce w stanie naturalnym.  Spotkać ją można nad brzegami rzek, potoków, stawów i jezior. Buduje na ich brzegu nory, wejście do których znajduje się pod powierzchnią wody.  Nory wydry posiadają jeszcze otwory wentylacyjne, znajdujące się pod korzeniami drzew.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

pojezierze iławskie, fauna, ssaki, zwierzęta, ssaki, bóbr, borsuk, dzik, jeleń, lis, łoś, sarna, wilk, wydra, wiewiórka, kuna, kret, nietoperz,