Owady

Pojezierze Iławskie / Region / Fauna / Owady

Owady

Pojezierza Iławskiego występują w ogromnej ilości gatunków.

Owady Pojezierza Iławskiego

Owady

inaczej bezkręgowce to jedyne istoty, które nie posiadając kręgosłupa potrafią wbić się w powietrze. Ich żywotność jest bardzo krótka. Szacuje się, że w Polsce żyje około 30 000 gatunków owadów, najwięcej z rzędu chrząszczy i muchówek (po około 7000 gatunków) i muchówek (około 6000 gatunków) oraz motyli (około 3200 gatunków).
Jętki, pluskwiaki różnoskrzydłe, skorki, motyle, chrząszcze, ważki, karaczany, modliszki, prostoskrzydłe, błonkówki, muchówki, wojsiłki, wszy, pchły, rybiki, pluskwiaki równoskrzydłe, sieciarki, straszyki, wciornastki, wielbłądki, wielkoskrzydłe, chruściki, bezkręgowce, widelnice, gryzki, nogoprządki, termity

Owady - Chrabąszcz majowy flora Pojezierza Iławskiego

Chrabąszcz majowy

(Melolontha melolontha) jest to nasz najbardziej pospolity przedstawiciel z rodziny chrabąszczowatych, szkodnik upraw i drzew. Znane są jego masowe loty godowe którym towarzyszy głośny odgłos poruszania skrzydłami. Występuje od maja do czerwca. Symbol maturzystów i uczniowskich „wiców”. p. „Wspomnienia niebieskiego mundurka” – Wiktora Gomulickiego. Chrabąszcz żywi się liśćmi różnych drzew liściastych i drzew owocowych.

Owady - Dostojka dafne flora Pojezierza Iławskiego

Dostojka dafne

(Brenthis daphne) to motyl z rodziny rusałkowatych. Brak przyciemnienia nasady rudych skrzydeł, na której znajduje się rysunek z czarnych plam. Na spodzie skrzydeł jest widoczne fioletowo-brunatne pole i rząd ciemnych plamek, nieco rozmytych. Można go spotkać w lasach liściastych, mieszanych i na ich obrzeżach oraz na łąkach. Rozpiętość skrzydeł od 44 do 48 mm, dymorfizm płciowy niewielki.

Owady - Husarz władca flora Pojezierza Iławskiego

Husarz władca

(Anax imperator) o jedna z najpospolitszych ważek.  Tułów jest zielony, cienki i wydłużony, cylindryczny w przekroju odwłok jest niebieski (u samic zielonkawy), u samców z zieloną nasadą, z ciemnym paskiem biegnącym przez całą długość odwłoka. Pasek na odwłoku jest szerszy u samicy i ma brązowy odcień. Oczy zajmują większą część głowy, stykają się ze sobą górną krawędzią. Zasiedla wody stojące, najczęściej duże, gęsto porośnięte roślinnością zbiorniki.

Owady - Jelonek rogacz flora Pojezierza Iławskiego

Jelonek rogacz

(Lucanus cervus) to nasz największy chrząszcz. Larwy osiągają 10 cm, a osobniki dorosłe 7,5 cm długości. To jednocześnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych owadów Polski. Samce są wyposażone w bardzo duże żuwaczki, przypominające poroże. Występuje w dąbrowach. Podlega częściowej ochronie gatunkowej. Realistyczne wizerunki jelonka spotykane są często w niderlandzkich martwych naturach, m.in. w kompozycjach kwiatowych 

Owady - Jętka pospolita flora Pojezierza Iławskiego

Jętka pospolita

(Ephemera vulgata) to utrapienie jezior mazurskich. Na segmentach odwłoka ma jętka ciemne, ukośne plamy. Ubarwienie brunatne. Oczy są wyraźnie widoczne, złożone, duże. Skrzydła są błoniaste, o trójkątnym zarysie kształtu, wyraźnie żyłkowane. Z Odwłoka wyrastają dwie nici, które mają za zadanie stabilizować owada podczas lotu. Żyje tylko kilka godzin. Okres lotu trwa od maja do sierpnia.

Owady - Komar pospolity flora Pojezierza Iławskiego

Komar pospolity

(Culex pipiens) to najbardziej rozpowszechniony komar na terenie Polski, utrapienie człowieka. Występuje w dwóch podgatunkach. Obok widliszka, najbardziej rozpowszechniony komar na terenie Polski. Jak wszystkie owady z rzędu muchówek podlega przeobrażeniu zupełnemu. Samica po zapłodnieniu wyszukuje żywiciela (człowiek, bydło, konie i zwierzęta domowe), po nakłuciu skóry pobiera krew. Kilka dni później składa w wodzie stojącej ok. 100 jaj. 

Owady - Kowal bezskrzydły flora Pojezierza Iławskiego

Kowal bezskrzydły

(Pyrrhocoris apterus) to pospolity w Polsce owad z rzędu pluskwiaków, o charakterystycznym, czerwonym zabarwieniu z czarnymi plamkami, żyjącym w dużych grupach. Można go zobaczyć w nasłonecznionych miejscach u podstawy pni drzew, płotów. W Polsce owady te można spotkać na terenie całego kraju, najczęściej na lipie, malwie i robinii. Osiąga długość około 1 cm.
Kowale bezskrzydłe żywią się opadłymi nasionami (głównie lipy)

Owady - Obcężnica flora Pojezierza Iławskiego

Obcężnica

(Labidura riparia) to największy krajowy skorek. Ma prawie proste cęgi. Występuje na terenach piaszczystych. Niepokojony samiec przyjmuje charakterystyczną pozę skorpiona.

Owady - Orzęśnica długonoga flora Pojezierza Iławskiego

Orzęsica długoroga

(Mystacides longicornis) to gatunek krajowego chruścika . Owad ma długie nogi i słabo spłaszczone ciało długości 13 do 26 mm. Ma bardzo długie czułki. Ich długość jest trzy razy większa od długości samego ciała. Skrzydła w spoczynku układają się dachówkowato wzdłuż ciała. Pierwsza para skrzydeł jest dłuższa od drugiej. Ubarwienie wzorzyste, w poprzeczne prążki czarno i jasnobrązowe. Oczy są czerwonawe. Samice wydzielają feromony. Jest owadem ciepłolubnym, aktywnym nocą. Żyje na terenach wilgotnych i piaszczystych .

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

pojezierze iławskie, fauna, owady, jętki, pluskwiaki różnoskrzydłe, skorki, motyle, chrząszcze, ważki, karaczany, modliszki, prostoskrzydłe, błonkówki, muchówki, wojsiłki, wszy, pchły, rybiki, pluskwiaki równoskrzydłe, sieciarki, straszyki, wciornastki, wielbłądki, wielkoskrzydłe, chruściki, bezkręgowce, widelnice, gryzki, nogoprządki, termity