Płazy

Pojezierze Iławskie / Region / Fauna / Płazy

Płazy

Pojezierza Iławskiego potrafią żyć zarówno w środowisku lądowym jak i wodnym.

Płazy - Żaba trawna fauna Pojezierza Iławskiego

Płazy

W Polsce żyje 19 gatunków płazów. Są to: salamandra, 4 traszki, 2 kumaki, grzebiuszka, 3 ropuchy, 2 rzekotki oraz 6 żab.
Grzebiuszka ziemna, kumak górski, kumak nizinny, kumaki, ropucha paskówka, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, rzekotka wschodnia, rzekotki, salamandra plamista, traszka górska, traszka grzebieniasta, traszka karpacka, traszka zwyczajna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba trawna, żaba wodna, żaba zwinka, żaby zielone.
Niektóre z nich występują na obszarze całego kraju, inne jedynie w jego określonych regionach np. na Pojezierzu Iławskim.

Płazy - Kumak nizinny flora na Pojezierza Iławskiego

Kumak nizinny

(Bombina bombina) płazem bezogonowym, z rodziny kumakowatych. Charakteryzuje się plamistą brzusznością, przy czym plamy są różnej wielkości i mogą mieć czerwony, pomarańczowy lub żółty kolor. W Polsce jest dość pospolity. Preferuje on płytkie stawy z czystą wodą, zarośnięte wodną roślinnością. Zdecydowanie unika terenów zamieszkałych.

Płazy - Ropucha zielona flora na Pojezierza Iławskiego

Ropucha zielona

(Bufo viridis) piękny płaz z rodziny ropuchowatych. Jej ciało ma barwę jasnopopielatą. Do tego pokryte jest zielonymi plamami, ciemniejszymi u samic. Poza zielnymi plamkami, ciało pokryte jest też brodawki, które po bokach mają czerwone czubki. Niektóre podgatunki ropuchy zielonej mają zabarwienie brązowe. Wzdłuż kręgosłupa może pojawić się jasny pas

Płazy - Rzekotka wschodnia flora na Pojezierza Iławskiego

Rzekotka wschodnia

(Hyla orientalis) charakteryzuje się intensywnym zielonym jednolitym ubarwieniem na grzbiecie. Rzekotka wschodnia lubi miejsca o wysokim poziomie wód gruntowych. Na okres godowy i składanie jaj wybiera dość płytkie i dobrze nasłonecznione zbiorniki wodne. Zimuje na lądzie, w szczelinach skalnych, w opadłych liściach lub pryzmach kompostowych.

Płazy - Salamandra Plamista flora Pojezierza Iławskiego

Salamandra plamista

(Salamandra salamandra) osiąga długość około 20 cm, ma szeroką, płaską głowę, wypukłe oczy i ogon krótszy od reszty ciała. Gładka, błyszcząca skóra zaopatrzona jest w liczne gruczoły produkujące żółtobiałą substancję o waniliowym zapachu i gorzkim smaku. Spotykana jedynie w górach i na pogórzu, w lasach liściastych lub mieszanych, rzadziej szpilkowych. Ze snu zimowego budzi się pod koniec marca – na początku kwietnia. Gody odbywa na lądzie, zwykle w maju-czerwcu. 

Płazy - Traszka zwyczajna flora na Pojezierza Iławskiego

Traszka zwyczajna

(Triturus vulgaris)jest płazem ogoniastym z rodziny salamandrowatych. Ma brązowe lub oliwkowe ciała. Przez brzuch biegnie żółta, pomarańczowa, a czasem czerwona smuga. Do tego jest on pokryty ciemnymi plamami. W wodzie zjada larwy owadów, skorupiaki, również kijanki, skrzek, natomiast na lądzie – bezkręgowce. W trakcie godów i deszczu jest aktywna zarówno w dzień, jak i w nocy.

Płazy - Żaba śmieszka fauna Pojezierza Iławskiego

Żaba śmieszka

(Rana ridibunda)  jest płazem z rodziny żabowatych z grupy żab zielonych. Jej skóra ma kolor oliwkowozielony lub oliwkowobrązowy. Ponadto na ciele zauważalne są ciemnobrązowe plamy, natomiast wzdłuż grzbietu biegnie jasnozielony pasek. Od strony brzusznej jest białą i pokryta czarnymi plamkami. Przy tym nie ma plam skroniowych. Jej nazwa pochodzi od głosu, jakie wydaje samiec podczas godów. Jest żarłoczna, zjada stawonogi, dżdżownice, ślimaki, czasem nawet małe kręgowce.

Płazy - Żaba trawna fauna Pojezierza Iławskiego

Żaba trawna

(Rana temporaria) należy do rodziny żabowatych o zmiennym ubarwieniu, zalicza się do grupy żab brunatnych. Jej skóra najczęściej jest brązowa i oliwkowozielona. Na ciele zauważalne są brązowe lub czarne plamy. Dla tego gatunku charakterystyczne są ciemne plamy skroniowe, plama na środku grzbietu, a także poprzeczne i ciemne pręgi na udach. U żaby trawnej linia kręgowa nie jest widoczna. Palce stóp żaby trawnej są spięte błoną pławną. Odżywiają się owadami, stawonogami, ślimakami i dżdżownicami.

Płazy - Żaba wodna fauna Pojezierza Iławskiego

Żaba wodna

(Rana esculenta) jest płazem uważanym za hybrydę żaby jeziorkowej i śmieszki. Jej grzbiet ma zabarwienie jaskrawozielone i do tego pokryty jest nielicznymi ciemnymi plamkami. Wzdłuż grzbietu biegnie jasna linia kręgowa. Od strony brzusznej jest biała. Najczęściej żywi się owadami, dżdżownicami, pająkami i ślimaki. Zdąża się, że zjada również małe kręgowce jak ryby, traszki, czy nawet żaby własnego gatunku, a nawet ryjówki. Gatunek ten podlega częściowej ochronie. 

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

pojezierze iławskie, fauna, płazy, grzebiuszka ziemna, kumak górski, kumak nizinny, kumaki, ropucha paskówka, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, rzekotka wschodnia, rzekotki, salamandra plamista, traszka górska, traszka grzebieniasta, traszka karpacka, traszka zwyczajna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba trawna, żaba wodna, żaba zwinka, żaby zielone