Turystyka

Pojezierze Iławskie / Turystyka

Turystyka

. . . to musisz zobaczyć, tu po prostu warto być !

Turystyka

Pojezierze Iławskie to rejon Polski w pełni zasługujący na odwiedziny. Często nazywany przez turystów i żeglarzy, dla odróżnienia od Wielkich Jezior Mazurskich, Małymi Mazurami lub też Mazurami Zachodnimi.
Turystyka piesza, samochodowa lub „włóczęga” po jeziorach jest najlepszym sposobem na poznanie tego znanego w kraju i za granicą regionu. Pojezierze Iławskie rozsławiają przede wszystkim wspaniałe możliwości wypoczynku, rozrywki i rekreacji w lasach, na plażach, przystaniach, stanicach wodnych, na szlakach najdłuższego jeziora w PolsceJezioraka i prawie stu innych jezior.

Turystyka żeglarska na Pojezierzu Iławskiego

Pojezierze Iławskie – Pruski Oberland ( Górny Kraj ) kryje wiele tajemnic z bogatej swej przeszłości. Od artefaktów z okresu II wojny światowej, poprzez niemieckie badania naukowe, osiągnięcia pruskiej inżynierii, do czasów obecnych w których dominuje obecność i zaangażowanie znanych ludzi kultury, sztuki, polityki.

czy słyszałeś ? . . .

 • o lotniczej katastrofie nad Jeziorakiem
 • o człowieku „Przedwiośnia” w Iławie
 • o bardzie w Siemianach
 • o tajemniczych „praktykach” nad jeziorem Silm
 • o pierwszym w świecie nobliście spod Iławy w dziedzinie medycyny
 • o bratanicy Napoleona w pod iławskim Gardzieniu
 • jak polska dama mamiła Napoleona
 • o człowieku z własnym miastem
 • o bożyszczu młodzieży z Jerzwałdu
 • o królu Olch z Szymbarku
 • o gnieździe na Wielkiej Żuławie
 • o człowieku nocy z Dzierzgonia
 • o zamachowcu z Iławy
 • o okolicznościach śmierci Hindenburga w Ogrodzieńcu pod Iławą
 • o żeglarzu z Iławy, który samotnie opłynął świat . . .

Kalendarz imprez organizowanych przez włodarzy Pojezierza Iławskiego obfituje ilością i jakością zdarzeń. Ma to wyraz w ogromnej różnorodności imprez. Sportowe, kulturalne, widowiskowe i historyczne wydarzenia zadowolą gust najbardziej wybrednych . . .

Już od XV wieku rodzi się koncepcja budowy szlaków komunikacyjnych, pozwalających na szybki i tani transport towarów przez ten tak trudny teren. Dopiero w 1825 roku, pod naciskiem właścicieli ziemskich, Pruski Parlament Krajowy uchwalił decyzję o budowie kanału w Oberlandzie. Budowa Kanału Ostródzko-Elbląskiego rusza więc, ale aż do 1836 roku nie udaje się zrobić nic poza wskazywaniem kolejnych trudności. Pracami kieruje młody wizjoner, inżynier Georg Jakob Steenke, który zaproponował najkrótszą drogą z jeziora Drwęckiego do portu w Elblągu

Mapy turystyczne bywają różne. Są jednak często obarczone mankamentem „nijakiej” dokładności. Jeszcze większym problem jest ich monotematyczność powielania utartych schematów. Z potrzeby wizualizacji zdarzeń „około Jeziorakowych” wykonałem kilka map, które przydały się mojej rodzinie i nie tylko . . . 

Rezerwaty przyrody są to chronione przepisami prawnymi i wyłączone z użytkowania obszary przeznaczone na cele ochrony przyrody oraz prowadzenia badań naukowych, a dostęp do nich osób postronnych jest mniej lub bardziej ograniczony.  Zazwyczaj są one mniejsze od parków narodowych. Do najbardziej znanych należy rezerwat leśny „Sosny Taborskie” o pow. 95 ha. Umiejscowiony jest niedaleko jeziora Szeląg Wielki, w okolicach miejscowości Tabórz. Utworzony w 1957 roku,  aby zachować ekotyp sosny taborskiej dla celów leśnictwa doświadczalnego i praktycznego. Na obszarze rezerwatu rosną wspaniałe sosny o wysokości 40 metrów liczące ok. 250 lat. Pierścienie najstarszych sosen dochodzą do 1 m.
Z kolei pomnik przyrody to prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych . . .

Pojezierze Iławskie jest regionem obfitującym w szereg atrakcyjnych, różnorodnych szlaków turystycznych. Wytyczono je z uwzględnieniem najważniejszych atrakcji turystycznych, historycznych, regionalnych. Są okazją do poznania piękna tzw. Małych Mazur . . .

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

turystyka na pojezierzu iławskim, turysta, ciekawe, kalendarz imprez, kanał ostródzko-elbląski, urządzenia hydrotechniczne, pochylnie, śluzy, jazy, zastawki, zapory, tamy, mosty, kładki, przeprawy, drogi wodne, mapy turystyczne, szlaki turystyczne, szlaki żeglarskie, noclegi, wypożyczalnie, ciekawe, lotnicza katastrofa nad jeziorakiem, człowiek przedwiośnia, praktyki nad jeziorem slim, noblista spod iławy, rodzina napoleona w gardzieniu, napoleon i jego igraszki, nienacki w jerzwałdzie, król olch w szymbarku, hindenburg i jego korzenie