Miłomłyn

Pojezierze Iławskie / Region / Miasta / Miłomłyn

Miłomłyn

miasto Pojezierza Iławskiego historycznym świadectwem dziejów.

Miłomłyn, widok ze szlaku

Miłomłyn

Miłomłyn, herb miasta

Herb miasta jest ściśle zespolony z jego nazwą. Przedstawia zębate koło młyńskie, a w środku symbol zakonu, krzyż. Pierwotna nazwa Miłomłyna, Liwemühl (Młyn nad Liwą), pochodzi oczywiście od rzeczki i leżącego nad nią młyna wodnego. W XIII w Krzyżacy wybudowali tutaj strażnicę, a w XIV w zamek i młyn. Prawa miejskie otrzymał w 1335 r. od komtura Zakonu Krzyżackiego Hartwiga (Hartung von Sonnenborn). Podczas wojny trzynastoletniej miasto na krótko trafiło do Polski. W latach 1568 – 1587 był siedzibą ewangelickich biskupów pomezańskich (Pomezania to kraina między lewym brzegiem Wisły a Nogatem, od j. Narie do Drwęcy). W XVII w. spustoszyli miasto Szwedzi, a w 1710 r, dżuma.

Gwałtowny rozwój nastąpił po wybudowaniu Kanału Ostródzko-Elbląskiego i kolei z Ostródy do Elbląga ( po wojnie tory zagrabili Rosjanie ). W latach 1875 – 1932r, w mieście działał browar „W. Mierau Brauerei”. Warzono piwo „Haar im Maul” (włos w gębie ?). II woj. św. zniszczyła miasto w 90 %, które na dodatek traci prawa miejskie, by je w Polsce odzyskać dopiero 1 stycznia 1998. Zachowały się fragmenty średniowiecznych murów miejskich z XIV w. basztą narożną przy neogotyckim kościele. Młyn, niestety nie dotrwał do dzisiejszych czasów.

Zdjęcia, pocztówki dawnego Liwemühl

W miejscowosci warto obejrzeć neogotycki Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja, zbudowany w latach 1898-1901, z wykorzystaniem oryginalnej, północnej ściany kościoła z XIV. Budowla posiada dwie wieże. Na wyższej w górnej sześciobocznej części umieszczono zegar. Wewnątrz zwracają uwagę trzy rzeźby (Zmartwychwstanie, Ostatnia Wieczerza, Złożenie do Grobu) umieszczone w późnobarokowym ołtarzu głównym. Ręcznie rzeźbiona ambona z początków XVIII w. oraz gotycka kamienna chrzcielnica kończy zwiedzanie wnętrza. Na zewnątrz uwagę zwraca gotycka dzwonnica z XIV w. spełniająca niegdyś funkcje obronne. Dziś poprzez arkadowy łącznik połączona jest z resztą kościoła.

W Miłomłynie rozdziela się szlak Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Patrząc z Iławy w prawo przez śluzę, do Ostródy, w lewo do Elbląga. Tu też jest punkt odniesienia (reper 0,0 km), kierunku szlaku żeglownego. Wszystkie szlaki wodne biegnące do miasta mają kierunek „w górę”, stosownie do tego zarządzenia oznakowana jest prawa i lewa strona szlaku wodnego.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet