Elbląg

Pojezierze Iławskie / Region / Miasta / Elbląg

Elbląg

miasto historycznym świadectwem dziejów. 

Elbląg z lotu ptaka

Elbląg

Elbląg, herb miasta

Elbląg (łac. Elbinga, Elbingum, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, kaszub. Jelbiąg, Elbiąg – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce i Niemczech (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. Obywatelstwo miasta dawało przywilej do posiadania ziemi. Elbląg to najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki o tej samej nazwie do Zalewu Wiślanego. 
Przypisanie go do regionu o nazwie Pojezierze Iławskie uczyniłem w zasadzie  „na siłę”. Chciałem jedynie w ten sposób podkreślić silny związek miasta z Pojezierzem Iławskim chociażby przez Kanał Elbląski. 

Herb przedstawia na tarczy gotyckiej dzielonej w pas dwa krzyże joannickie. W polu górnym białym krzyż czerwony, w polu dolnym krzyż biały na tle czerwono-złotego wzoru stylizowanego na kształt sieci rybackiej. Oba krzyże obwiedzione są złotym konturem. Czasem można spotkać się z niezatwierdzonym urzędowo wzorem, różniącym się od powyższego obecnością złotej sieci pokrywającej krzyż w górnej części tarczy (wygląda na „wycięty” z dolnej jej części). W przeszłości sieć rybacka była jako odwzorowanie kraty bramnej z Bramy Targowej – jedynej zachowanej do dziś bramy miejskiej.

Początki miasta przypadają na rok 1237. Wówczas to nad brzegiem rzeki Elbląg Krzyżacy założyli zamek obronny. Wokół niego wyrosła osada handlowa o tej samej nazwie. W 1246 roku otrzymała ona prawa miejskie lubeckie. Znajdowała się wówczas siedziba krajowych mistrzów Zakonu Krzyżackiego.

W XIV wieku miejscowość był ważnym ośrodkiem portowym, należała do związku miast hanzeatyckich. O zamożności dawnych elblążan świadczą wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych na Starym Mieście. Archeolodzy wydobywają tysiące wyrobów z bursztynu, ceramiki, szkła, metali itp. Są one dowodem na istnienie ożywionych kontaktów handlowych mieszkańców dawnego Elbląga m.in. z Niemcami, Skandynawią, Anglią, Niderlandami.

Ważną datą w historii miasta było jego przystąpienie w 1440 roku do Związku Pruskiego. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, elblążanie złożyli hołd królowi Polskiemu Władysławowi Jagielle ofiarowując mu zdobyty zamek krzyżacki. Jednakże dopiero po pokoju Toruńskim w 1466 roku miasto weszło w skład państwa polskiego i otrzymało liczne przywileje od królów polskich, stało się ważnym portem morskim. Wojny, jakie przetoczyły się przez te tereny w XVI i XVII w. przyniosły zarazy, grabieże i kontrybucje.

Po I rozbiorze Polski w 1772 roku miejscowość została wcielona do państwa pruskiego. Ożywienie miasta nastąpiło w XIX wieku bowiem znalazło się na szlaku kolejowym. Do eksploatacji przekazany został Kanał Ostródzko-Elbląski. Powstały zakłady, m.in. browar, fabryka cygar, lokomotyw i samochodów. Szczególne znaczenie dla miasta miała jednak stocznia, założona przez Ferdynanda Schichau. Budowano tutaj m.in. torpedowce, łodzie podwodne i lokomotywy.

W 1945 roku miasto wróciło do Polski. Wskutek działań wojennych Elbląg został zniszczony w około 65 proc. Szczególnie ucierpiało Stare Miasto. Zabytkowe kamieniczki legły w gruzach. Inne, uszkodzone, rozebrano. Większość dotychczasowych elblążan opuściła miasto. Trud odbudowy przejęli przesiedleńcy. W ciągu minionych lat powstały nowe zakłady pracy i osiedla mieszkaniowe. Dzięki inicjatywie władz miasta doszło do utworzenia w 1998 roku Euroregionu Baltic – jednego z największych euroregionów Europy, którego Elbląg  jest członkiem.

Zdjęcia, pocztówki dawnego Elblinga

Elbląg to ośrodek przemysłu ciężkiego (Spółka Zamech Marine zajmująca się produkcją śrub napędowych do statków oraz General Electric z Zakładem Metalurgicznym i Zakładem Turbin), przemysłu spożywczego (browar wchodzący w skład Grupy Żywiec), przemysłu meblarskiego, również turystycznego Kanał Ostródzko-Elbląski. z pochylniami). Rozwój miasta przypadał m.in. na okres od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998, kiedy miasto było stolicą województwa. Miał wtedy miejsce znaczny napływ ludności do miasta.

Przez obwodnicę Elbląga przebiegają dwie drogi krajowe: S7 łączące miejscowość  z Gdańskiem, Warszawą i Krakowem oraz S22 będąca najkrótszą drogą łączącą zachód i wschód Europy. Od Elbląga na wschód obie drogi mają status drogi ekspresowej.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet