Szamlewski

Pojezierze Iławskie / Historia / Ludzie / Znani i uznani / Szamlewski Edmund

Szamlewski Edmund

. . . to opowieści o postaciach historycznych lub uważanych za historyczne . . . 

Szamlewski Edmund

Szamlewski Edmund, westerplatczyk

Urodził się  3 lutego 1917 we wsi Pięćmorgi w powiecie świeckim. Pochodził z rodziny robotniczej. W 1934 ukończył Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich w Śremie. Następnie służył w 5 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. W 1938 r.  jako kapral zawodowy został przeniesiony na Westerplatte. W czasie obrony był dowódcą placówki „Wał” przy bramie kolejowej, następnie przebywał na placówce „Fort”. 2 września 1939 r., podczas nalotu został ciężko ranny  na terenie wartowni nr 2. Po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w Dulken w Nadrenii. Później, jako robotnik przymusowy pracował w kolejnictwie. We wrześniu 1944 został wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front wschodni. Od maja do czerwca 1945 r. przebywał w niewoli sowieckiej.

Po powrocie do Polski został zrehabilitowany. Pracował w kolejnictwie, był m.in. zwrotniczym i dyżurnym ruchu – ostatnie lata przepracował ze względu na zły stan zdrowia w biurze technicznym. Na emeryturę przeszedł w 1977. Od 1956 był członkiem PZPR, pełniąc w latach 1970–1977 funkcję I sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej w swoim zakładzie.

Był żonaty z Karoliną, którą poznał podczas służby w Wilnie. Miał sześcioro dzieci: Zdzisława (ur. 1939), Henryka (ur. 1945), Władysława (ur. 1945), Janusza (ur. 1947), Marię (ur. 1948) i Benedykta (ur. 1957).

Zmarł w Iławie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym.

Odznaczenia : 1957 — Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk, 1959 — Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, 1960 — Odznaka Grunwaldzka, 1961 — Krzyż Walecznych, 1974 — Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1990 — Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (pośmiertnie).

Kapral Szamlewski Edmund pozostawił po sobie sześcioro dzieci. Henryka, Władysława, o których mowa wyżej, Janusza, Benedykta oraz nieżyjących już Zdzisława i Marię. Jak się okazuje, pamięć o ojcu-bohaterze w rodzinie Szamlewskich jest ciągle żywa i pielęgnowana. Dwaj wymienieni wcześniej synowie oraz ich bracia (zwłaszcza Benedykt) mają w swoim rodzinnym archiwum sporo pamiątek i publikacji na temat seniora rodu oraz ataku armii III rzeszy na półwysep w Gdańsku.

Szamlewski Edmund - miejsce pochówku w Iławie 

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

ludzie, alicki józef, behring emil, bonaparte napoleon, gustedt jenny, herman edelgard, hindenburg paul, kirst hans, lemke elisabeth, majewski henryk, minkowski aleksander, nienacki zbigniew, raabe eleonora, steenke georg, stieff hellmuth, szamlewski edmund, szendzielarz zygmunt, tetzlaff adolf, toeppen max