Kirst

Pojezierze Iławskie / Historia / Ludzie / Znani i uznani / Kirst Hans Hellmut

Kirst Hans Hellmut

. . . to opowieści o postaciach historycznych lub uważanych za historyczne . . . 

Kirst Hans

Kirst Hans Hellmut

Niemiecki pisarz, autor ponad 50 książek i krytyk filmowy. Urodził się 5 grudnia 1914 w Osterode, (Prusy Wschodnie, dzisiaj  Ostródzie). Był synem funkcjonariusza policji w Prusach Wschodnich. Z tego względu często zmieniał miejsce zamieszkania i uczęszczał do różnych szkół podstawowych w Ostródzie, Morągu, Nidzicy. Ukończył szkołę powszechną, Gimnazjum im. Cesarza Wilhelma, a następnie Wyższą Szkołę Handlową w Ostródzie. Po ukończeniu nauki rozpoczął pracę w biurze rachunkowym w Mielnie (d. Mühlen) – wsi w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Grunwald.

Za namową ojca w 1933 r. wstąpił do Reichswehry i został żołnierzem zawodowym. Swoją karierę wojskową rozpoczął w 1 Pruskim Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1. Preußische Flakartillerie-Regiment) stacjonującym w Królewcu (obecnie Rosja). Wcześniej związał się z młodzieżową organizacją Hitlerjugend, dla której w okolicach Morąga i Gietrzwałdu organizował obozy.

W czasie II wojny światowej brał udział w kampanii polskiej, francuskiej, włoskiej, rosyjskiej i dosłużył się stopnia porucznika. W latach 1943–1945 był oficerem nadzorującym i nauczycielem historii wojny w Szkole Lotnictwa Wojennego w Schongau (Bawaria). Jako adiutant dodatkowo przez kilka tygodni pełnił funkcję oficera prowadzącego. Krótko przed końcem wojny piastował urząd szefa baterii sztabowej w Szkole Wojennej. W szkole tej służył Franz Josef Strauß, późniejszy premier Bawarii, który miał duży wpływ na powojenne życie Kirsta.

Po kapitulacji III Rzeszy spędził 9 miesięcy w areszcie śledczym amerykańskiego obozu internowania w Garmisch-Partenkirchen, na skutek donosu Franz Josef Straußa, jakoby był nazistą. Musiał jednak jeszcze potwierdzić brak nazistowskich przekonań przed Izbą Orzekającą o denazyfikacji. Przewodniczącym był nie kto inny jak wspomniany wcześniej Franz Josef Strauß.

W roku 1947 Kirst Hans przeniósł się do Monachium, gdzie pracował jako krytyk filmowy w dzienniku „Münchner Mittag”. Doświadczony przeżyciami wojennymi Kirst Hans był przeciwnikiem zbrojeń, ostro krytykował pomysł powstania Federalnych Sił Zbrojnych. Była to przyczyna kolejnego sporu z Franzem Josefem Straußem, który w tym czasie był już ministrem obrony RFN.

Stając się w latach 60. niezależnym finansowo, zaczął pomagać potrzebującym. Tantiemy uzyskane ze sprzedaży swoich książek przekazywał między innymi organizacjom socjalnym w Izraelu. Wspomagał również sieroty wojenne w Polsce oraz studentów w Norwegii.

W 1961 r. poślubił aktorkę Ruth Müller. Wraz z żoną i córką Beatrice zamieszkał w Feldafing nad jeziorem Starnberg. W latach 1970 – 1971 studiował w Federalnym Urzędzie Kryminalnym w Wiesbaden. W 1987 r. przeprowadził się wraz z rodziną do Werdum (Wschodnia Fryzja). Zmarł na raka 23 lutego 1989 r. w Bremie. Został pochowany w Werdum.

Tablica pamiątkowa upamiętniająca Kirsta Hansa
Dom rodzinny Kirsta Hansa przy ul. Sienkiewicza 10

Kirst Hans Hellmut - twórczość

Napisał 59 książek. Prawdziwą sławę i uznanie na świecie przyniósł mu jednak wydany w 1954 pierwszy tom trylogii 08/15. Dzięki niej Kirst Hans awansował do miana najbardziej poczytnego autora powojennych Niemiec. Następnym bestsellerem okazała Fabryka oficerów która doczekała się filmowej adaptacji. Noc Generałów jest nie mniej popularna wśród czytelników.

Większość napisanych przez niego powieści dotyczy czasów III Rzeszy, a szczególnie okresu II wojny światowej. Utwory przesycone są świadomością moralnego upadku narodu niemieckiego. Autor przedstawił w prawdziwym świetle megalomanię ideologów III Rzeszy. Nawiązywał często, w swojej twórczości, do czasów z dzieciństwa spędzonych w Prusach Wschodnich.

Niektóre powieści rozgrywają się na Mazurach: 

  • Pan Bóg śpi na Mazurach (1956)
  • Wilki (1967)
  • Moje Prusy Wschodnie. Książka bardzo stronnicza (1968)
  • W partii (1978)
  • Przedziwni ludzie z Maulen. Wesołe opowieści z Prus Wschodnich (1984)
  • Niezwykłe wesele w Barenwalde (1986)
  • Niesamowity sługa boży (1987)  

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

ludzie, alicki józef, behring emil, bonaparte napoleon, gustedt jenny, herman edelgard, hindenburg paul, kirst hans, lemke elisabeth, majewski henryk, minkowski aleksander, nienacki zbigniew, raabe eleonora, steenke georg, stieff hellmuth, szamlewski edmund, szendzielarz zygmunt, tetzlaff adolf, toeppen max