Pojezierze Iławskie / Region / Flora / Drzewa

Drzewa, lasy i parki

to naturalna część składowa flory Pojezierza Iławskiego

Drzewa Pojezierza Iławskiego

Drzewa

Podstawowym komponentem lasów Pojezierza Iławskiego jest sosna. Licznie występuje też dąb, buk, olsza,  brzoza, w mniejszych ilościach świerk, modrzew, jesion, grab, klon, lipa, topola, jawor.

Drzewa liściaste

Drzewa - Brzoza Betula flora Pojezierza Iławskiego

Brzoza

(Betula) obejmuje trudną do sprecyzowania liczbę gatunków , ponieważ łatwo powstają mieszańce międzygatunkowe o trudnym do ustalenia statusie taksonomicznym. Wyróżnia się zazwyczaj ok. 30–60 gatunków. Posiada lekką i zwiewną koronę. Cechuje ją szybkie rozprzestrzenianie się. Całkowity czas życia brzozy rzadko przekracza 200 lat. Sok brzozy (pobrany wiosną), nazywany oskołą, zawiera dużo cukrów i stosuje się go do produkcji napoju.

Drzewa - Buk zwyczajny flora Pojezierza Iławskiego

Buk

(Fagus sylvatica) jest wśród drzew najbardziej wydajnym producentem ściółki. Jego liście zawierają duże ilości związków wapnia, dzięki czemu powstająca z nich próchnica wzbogaca glebę w substancje pokarmowe i przeciwdziała jej wyjaławianiu. Współcześnie buk jest najlepiej przystosowanym do panujących warunków przyrodniczych drzewem liściastym w zach. Europie. Osiąga wiek ponad 400 lat. Duży buk produkuje dziennie około 7000 litrów tlenu,  ilość wystarczająca dla 50 ludzi

Drzewa - Dąb szypułkowy flora Pojezierza Iławskiego

Dąb szypułkowy

(Quercus robur) występuje w Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii). Ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice i dawniej w kultach religijnych. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Stare okazy nierzadko chronione są jako pomniki przyrody.

Drzewa - Grab pospolity flora Pojezierza Iławskiego

Grab

Carpinus betulus) rodzaj drzew z rodziny brzozowatych. W Polsce występuje jeden gatunek. Drzewa lub wysokie krzewy o gładkiej, nieznacznie spękanej, popielatej korze. Drewno grabu ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach rzemiosła. Ze względu na swoją zwartość, dużą twardość i odporność na ścieranie stosowane m. in. do wytwarzania elementów drewnianych narzędzi stolarskich (korpusy strugów). Drewna grabu używa się również do produkcji pałek perkusyjnych.

Drzewa - Jawor flora Pojezierza Iławskiego

Jawor

gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). Na nizinach zwykle w sztucznych nasadzeniach jako drzewo parkowe i alejowe, rozprzestrzenia się z nasadzeń. Dorasta do 30 m wysokości. Korona szeroka, wysoko osadzona. Osiąga wiek do 500 lat.

Drzewa - Jesion wyniosły flora Pojezierza Iławskiego

Jesion

rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). W Polsce występują trzy rodzime gatunki topoli: topola czarna, topola biała i topola osika.  Długość życia większości gatunków zawiera się w przedziale 100-200 lat. Dostarczają miękkiego drewna używanego do produkcji celulozy, papieru, zapałek, lecz także korpusów gitar elektrycznych i bębnów.

Drzewa - Klon flora Pojezierza Iławskiego

Klon

W Polsce jest najpospolitszy z krajowych gatunków swego rodzaju. Drzewo dorastające do 20–30 metrów, posiadające szeroki, okrągły pień o korowinie na starszych okazach, drobno, podłużnie spękanej, rzadko łuszczącej się łuskami. Korona rozłożysta. Drewno klonu  doskonale nadaje się do obróbki. Można wykonywać z niego meble, podłogi oraz instrumenty muzyczne. Stradivarius z drewna klonu zwyczajnego wykonywał dolne pokrywy swoich skrzypiec.

Drzewa - Lipa flora Pojezierza Iławskiego

Lipa

rodzaj długowiecznych drzew należący do podrodziny lipowatych. Kwiaty są zwykle pachnące i miododajne. Napar z kwiatów lipy działa napotnie i przeciwgorączkowo, moczopędnie, sokopędnie, uspokajająco oraz przeciwskurczowo. Łagodzi także kaszel.

Drzewa - Olsza czarna flora Pojezierza Iławskiego

Olsza czarna

(Alnus glutinosa) to jedno z ważniejszych drzew wilgotnych zarośli nadbrzeżnych i lasów łęgowych niżu. Drzewo osiąga wysokość do 40 m z rozłożystą koroną. Ma dużą zdolność do tworzenia odrostów ze ściętych pni. Drewno lekkie, miękkie, łupliwe, odporne na długie przebywanie w wodzie.

Drzewa - Topola flora Pojezierza Iławskiego

Topola

rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). Zalicza się do niego 35 gatunków. W Polsce występują trzy rodzime gatunki topoli: topola czarna, topola biała i topola osika.  Ze względu na swój kolumnowy pokrój sadzona wzdłuż dróg. Dostarczają miękkiego drewna używanego do produkcji celulozy, papieru, zapałek, lecz także korpusów gitar elektrycznych i bębnów.

Drzewa iglaste

Drzewa - Modrzew flora Pojezierza Iławskiego

Modrzew

(Larix) rodzaj drzew z rodziny sosnowatych, który obejmuje kilkanaście gatunków występujących na obszarach umiarkowanych i chłodnych półkuli północnej. Traci igły na zimę. Drzewa osiągają wysokość do 80 m i posiadają szeroką koronę, która jest zbudowana z poziomo rosnących konarów. Należą one do najwyższych drzew w Polsce

Drzewa - Sosna mazurska flora Pojezierza Iławskiego

Sosna mazurska

(Pinus sylvestris) znajduje tu optymalne warunki siedliskowe i klimatyczne.  Charakteryzuje się prostą, gonną, walcowatą strzałą, sięgającą do 42 m wysokości, wysmukłą spiczastą lub lekko zaokrągloną i stosunkowo nisko osadzoną koroną, delikatnym ugałęzieniem, odpornością przeciw osutce, przymrozkom i śniegołomom. Sosna mazurska posiada dużą energię wzrostu produkując wysokiej jakości drewno.

Sosna Taborska flora Pojezierza Iławskiego

Sosna Taborska

Gatunek (Bois de Tabre) niezwykłej właściwości. Jej pień jest bardzo gładki, niemal doskonale pionowy, równy i prosty, wysoki na 30-40 m i dożywają  250 lat. Pierścienie najstarszych sosen dochodzą do 1 m. Jest to doskonały materiał szkutniczy, używany do wyrobu masztów żaglowców. Doceniony przez królową duńską, która już 1576 r. znaczne ilości kupowała dla potrzeb swoich stoczni. Te niezwykłe drzewa można zobaczyć w Leśnym Rezerwacie  „Sosny Taborskie” – mapa dojazdu

Drzewa - Świerk flora Pojezierza Iławskiego

Świerk

rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków. Świerk silnie zacienia dno lasu. Ma tendencję do zakwaszania gleb, na których rośnie. Wyróżnia się wyjątkowo płytkim i rozległym systemem korzeniowym, wskutek czego jest podatny na wywroty (wiatrowały). Świerk ma większe wymagania glebowe, niż sosna. Wrażliwy na przymrozki. Mało odporny na działanie wiatru.

pojezierze iławskie, flora, drzewa liściaste, brzoza, buk, dąb szypułkowy, grab, jawor, jesion, klon, lipa, olsza czarna, topola, drzewa iglaste, modrzew, sosna mazurska, sosna taborska, świerk