Tematy : Karnity   /   Karnitki   /   zespół pałacowo-parkowy   /   cmentarz

Jesteś tutaj  :

Pojezierze Iławskie    /   Region    /    Wsie   /   Laseczno

Laseczno

Kamieniec koło SuszaWieś Laseczno ( mapa dojazdu )  założył komtur dzierzgoński Günter von Arnstein (1311-1312), nadając 80 włók ziemi braciom Dietrychowi i Mikołajowi.

Po roku 1460 przekształcono Laseczno w majątek lenny. W 1525 r. wielki mistrz Albrecht von Hohenzollern nadał Laseczno staroście iławskiemu Pawłowi Fasoltowi.

 

W XVII w. wieś przeszła w posiadanie rodziny von Götzenów, a w 1693 r. - von Fickensteinów.

W tym okresie wzniesiony został barokowy dwór będący siedzibą zarządcy Laseczna. W 1750 roku wybudowano nowy kościół. W 1789 roku Laseczno jako wieś szlachecka z folwarkiem była zamieszkana przez 54 rodziny chłopskie, a obszar dóbr obejmował 733 ha. W 1928 roku w miejscowości wybuchł pożar, który strawił praktycznie całą wieś. Po zakończeniu II wojny światowej miejscowy dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową.

 

Liczba mieszkańców i gospodarstw na przestrzeni lat:

 

1817 – 328 osób, 33 domy

1831 – 324 osoby, 33 domy

1864 – 365 osób, 21 domów

1871 – 329 osób, 23 domy

1885 – 311 osób, 23 domy

1895 – 314 osób, 23 domy

1905 – 311 osób, 20 domów

1933 – 521 osób (łącznie z Lasecznem Małym)

 

Po 1945 r. Laseczno zostało wsią sołecką.

 

Zabytki

 

  • kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej z połowy XVIII wieku, wzniesiony z użyciem materiałów z poprzedniej XIV-wiecznej świątyni
  • dom nr 34, murowany, z pierwszej połowy XIX wieku
  • zespół dworsko-folwarczny z przełomu XIX i XX wieku; układ zespołu silnie przekształcony; zabudowa podwórza folwarcznego zachowana w stanie szczątkowym, większość obiektów uległa spaleniu w 1928 roku
  • dwór w zespole dworsko-folwarcznym – przebudowany na potrzeby szkoły podstawowej z rozbudowaną bryłą
  • park dworski z przełomu XIX i XX wieku – granice parku pozostają czytelne, ale park nie zachował się (obecnie boisko szkolne i łąki)
  • stodoła nr 40, obecnie stodoła z częścią mieszkalną i inwentarską – z przełomu XIX i XX wieku, o konstrukcji mieszanej, częściowo z cegły, częściowo szkieletowy z wypełnieniem ceglanym (mur pruski); obiekt zachował szereg pierwotnych cech
  • cmentarz parafialny z przełomu XVIII i XIX wieku, na wschód od drogi z Laseczna do Ząbrowa, własność parafii rzymskokatolickiej; obiekt czynny, powierzchnia 0,57 ha
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku, przy drodze polnej z Laseczna do wsi Gulb, własność parafii ewangelickiej; obiekt nieczynny, powierzchnia 0,8 ha
  • cmentarz ewangelicki z XIX wieku, 100 m od leśniczówki, około 2 km na południowy wschód od wsi; własność parafii ewangelickiej; obiekt nieczynny, powierzchnia 0,01 ha
  • empora z XVIII w, ambona, żyrandol z I poł. XIX w.

 

We wsi od lat działa prężnie Gminny Ośrodek Kultury. Podstawowymi celami działalności GOK-u są: prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, podejmowanie działań dla zachowania tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego Gminy oraz tworzenie warunków dla rozwoju aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców.

 

Laseczno

Opracowano na podstawie :

- strona @Jacht Czarter - dostęp z dnia 16.04.2010 r.

- http://www.goklaseczno.pl/

- pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B -  - dostęp z dnia 16.08.2014 r.

- Iława. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1972.

- Niesiobędzki Wiesław, Powiat iławski. Dzieje, zabytki, pejzaż i kultura. Szkice historyczne, wydanie II, poprawione i poszerzone, Iława 2008.

mapa strony   I   Administrator I   Pojezierze Iławskie   I   2014 -2021 ©  No Copy