Śluza Mała Ruś

Pojezierze Iławskie / Turystyka / Kanał Ostródzko-Elbląski / Śluzy i jazy / Śluza Mała Ruś

Śluza Mała Ruś

. . . to musisz zobaczyć, tu po prostu warto być !

Śluza Mała Ruś na Pojezierzu Iławskim

Śluza Mała Ruś

Śluza Mała Ruś zlokalizowana jest w Zwierzewie, 14-100 Ostróda, na szlaku wodnym Miłomłyn Ostróda – Stare Jabłonki. Głównym zadaniem śluzy w Małej Rusi jest umożliwienie pokonania różnicy poziomów pomiędzy jeziorem Szeląg Wielki a jeziorem Pauzeńskim. Śluzy Mała Ruś została oddana do użytku w 1876 roku, jest to śluza typu komorowego, jest pierwszą śluzą na Kanale Elbląskim wymurowaną z cegły. Wrota śluzy Mała Ruś są dwuskrzydłowe, wykonane w konstrukcji żebrowej, z bali drewnianych pokrytych poszyciem z drewna. Wrota górne zostały wykonane z drewna dębowego, wrota dolne z drewna sosnowego.

Do obsługi wrót wykorzystuje się mechanizm cięgnowo – łańcuchowy. Napełnianie i opróżnianie komory odbywa się poprzez zastawki we wrotach. Na wrotach śluzy znajdują się pomosty służące do obsługi zastawek, za ich pośrednictwem można przejść z jednej strony na druga. Wewnątrz śluzy, na obydwu ścianach zlokalizowane są wnęki z krzyżami cumowniczymi, na koronie śluzy zamontowano polery cumownicze. W chwili obecnej obsługa śluzy jest zautomatyzowana, w razie wystąpienie awarii możliwe jest obsługa ręczna.

W 2014 r. dokonano w ramach rewitalizacji Kanału Ostródzko-Elbląskiego gruntownej przebudowy niecki śluzowej. Wykonano ją całkowicie z betonu. Na górnym i dolnym rozlewisku kanału znajdują się miejsca do cumowania jednostek pływających.

Wymiary śluzy :

  • długość – 29,133m
  • szerokość – 3,25 m
Śluza Mała Ruś na Pojezierzu Iławskim
Śluza Mała Ruś na Pojezierzu Iławskim

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zabytki i Przemysłu i Techniki w Polsce nr.: 5 „Kanał Ostródzko – Elbląski”, pod redakcją Stanisława Januszewskiego, Wydawnictwo Artystyczno – Reklamowe „TAK”, Wrocław 2001
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

turystyka na pojezierzu iławskim, turysta, ciekawe, kalendarz imprez, kanał elbląski, urządzenia hydrotechniczne, pochylnie, śluzy, jazy, zastawki, zapory, tamy, mosty, kładki, przeprawy, drogi wodne, mapy turystyczne, szlaki turystyczne, szlaki żeglarskie, noclegi, wypożyczalnie, ciekawe, lotnicza katastrofa nad jeziorakiem, człowiek przedwiośnia, praktyki nad jeziorem slim, noblista spod iławy, rodzina napoleona w gardzieniu, napoleon i jego igraszki, nienacki w jerzwałdzie, król olch w szymbarku, hindenburg i jego korzenie