Śluza Ostróda

Pojezierze Iławskie / Turystyka / Kanał Ostródzko-Elbląski / Śluzy i jazy / Śluza Ostróda

Śluza Ostróda

. . . to musisz zobaczyć, tu po prostu warto być !

Śluza Ostróda na Pojezierzu Iławskim

Śluza Ostróda

Śluza Ostróda zlokalizowana jest w Ostródzie, 14-100, ul. Mickiewicza 42, na szlaku wodnym Miłomłyn Ostróda – Stare Jabłonki. Głównym zadaniem Śluzy w Ostródzie jest umożliwienie żeglugi na tymże odcinku. Śluza w Ostródzie została ukończona w 1875 roku, jako konstrukcja komorowa drewniana. Drzewiej posiadała inny system wrót niż śluzy w Miłomłynie i Zielonej. Wrota śluzy Ostróda są dwuskrzydłowe, wykonane w konstrukcji żebrowej, z bali drewnianych pokrytych poszyciem z drewna. Wrota górne zostały wykonane z drewna sosnowego, wrota dolne z drewna dębowego. 

Do obsługi wrót wykorzystuje się mechanizm cięgnowo – łańcuchowy. Napełnianie i opróżnianie komory odbywa się poprzez zastawki we wrotach. W latach 1931 – 1932 murowaną z cegły komorę śluzy Ostróda, zastąpiono betonem. Na wrotach śluzy znajdują się pomosty służące do obsługi zastawek, za ich pośrednictwem można przejść z jednej strony na druga. 

W 1988 roku wymieniono wrota śluzy na nowe. Wewnątrz śluzy, na obydwu ścianach zlokalizowane są wnęki z krzyżami cumowniczymi, na koronie śluzy zamontowano polery cumownicze. W chwili obecnej obsługa śluzy jest zautomatyzowana, w razie wystąpienie awarii możliwe jest obsługa ręczna.

Na górnym i dolnym rozlewisku kanału znajdują się miejsca do cumowania jednostek pływających.

Wymiary śluzy :

  • długość – 29,15 m
  • szerokość – 3,26 m
Jaz, przelew w Ostródzie
Dawny młyn w Ostródzie

Tuż obok śluzy znajduje się przelew – jaz na młynówce ( zazwyczaj niewielki ciek o małym spadku, zwykle o charakterze sztucznym, uregulowanym  ) którego głównym celem jest piętrzenie wody na stanowisku górnym śluzy w Ostródzie. Umożliwia to żeglugę na odcinku na odcinku Ostróda – jez. Pauzeńskie – jez. Szeląg.

Jaz pozwalał też na funkcjonowanie młyna wodnego który zbudowany w XIX wieku energię czerpał z turbina Francisa (ze względu na mały spadek poziomów wód ) został zmodernizowany w XX wieku poprzez elektryfikację maszyn.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zabytki i Przemysłu i Techniki w Polsce nr.: 5 „Kanał Ostródzko – Elbląski”, pod redakcją Stanisława Januszewskiego, Wydawnictwo Artystyczno – Reklamowe „TAK”, Wrocław 2001
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

turystyka na pojezierzu iławskim, turysta, ciekawe, kalendarz imprez, kanał elbląski, urządzenia hydrotechniczne, pochylnie, śluzy, jazy, zastawki, zapory, tamy, mosty, kładki, przeprawy, drogi wodne, mapy turystyczne, szlaki turystyczne, szlaki żeglarskie, noclegi, wypożyczalnie, ciekawe, lotnicza katastrofa nad jeziorakiem, człowiek przedwiośnia, praktyki nad jeziorem slim, noblista spod iławy, rodzina napoleona w gardzieniu, napoleon i jego igraszki, nienacki w jerzwałdzie, król olch w szymbarku, hindenburg i jego korzenie