Śluza Zielona

Pojezierze Iławskie / Turystyka / Kanał Ostródzko-Elbląski / Śluzy i jazy / Śluza Zielona

Śluza Zielona

. . . to musisz zobaczyć, tu po prostu warto być !

Śluza Zielona na Pojezierzu Iławskim

Śluza Zielona

Śluza Zielona zlokalizowana jest w miejscowości Lubień, 14-140, Miłomłyn, na szlaku wodnym Miłomłyn Ostróda – Stare Jabłonki.
Głównym zadaniem Śluzy Zielonej jest umożliwienie żeglugi na odcinku Miłomłyn – Ostróda. Śluza Zielona została ukończona w 1852 roku, jako konstrukcja komorowa drewniana. W latach 1925 – 1926 śluza Zielona została przebudowana, zastępując drewniane komory, komorami betonowymi. Śluza Zielona posiada wrota typu jednoskrzydłowego. Wykonano je w konstrukcji żebrowej, z bali drewnianych pokrytych poszyciem z drewna. Wrota górne wykonano z drewna sosnowego, wrota dolne z drewna dębowego, uszczelnienie wrót również stanowi drewno. Do obsługi wrót wykorzystuje się mechanizm łańcuchowy, napełnianie i opróżnianie komory odbywa się poprzez zastawki we wrotach. W chwili obecnej obsługa śluzy jest elektrycznie zautomatyzowana, w przypadku awarii możliwa jest obsługa ręczna.

Na wrotach znajdują się pomosty służące do obsługi zastawek, za ich pośrednictwem można przejść z jednej strony na druga. Wewnątrz śluzy, na obydwu ścianach zlokalizowane są wnęki z krzyżami cumowniczymi, na koronie śluzy zamontowano polery cumownicze. W awanporcie górnym i dolnym znajdują się miejsca do cumowania jednostek pływających. W awanporcie dolnym, na lewym brzegu jest pomost cumowniczy, w awanporcie górnym cumowanie przy nabrzeżu.

Wymiary śluzy :

  • długość – 34,19 m
  • szerokość – 3,55 m
Jaz w Zielonej

Tuż obok śluzy znajduje się jaz w Zielonej, którego głównym celem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wód pomiędzy Miłomłynem a Zieloną.

Konstrukcja jazu w Zielonej jest betonowa, wzmacniana szynami kolejowymi. Jaz zamykany jest ośmioma zasuwami drewnianymi o napędzie ręcznym. Przepływ wody następuje dołem, nad jazem przechodzi most drogowy.

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zabytki i Przemysłu i Techniki w Polsce nr.: 5 „Kanał Ostródzko – Elbląski”, pod redakcją Stanisława Januszewskiego, Wydawnictwo Artystyczno – Reklamowe „TAK”, Wrocław 2001
• Zdjęcia zbiory własne, Internet

turystyka na pojezierzu iławskim, turysta, ciekawe, kalendarz imprez, kanał elbląski, urządzenia hydrotechniczne, pochylnie, śluzy, jazy, zastawki, zapory, tamy, mosty, kładki, przeprawy, drogi wodne, mapy turystyczne, szlaki turystyczne, szlaki żeglarskie, noclegi, wypożyczalnie, ciekawe, lotnicza katastrofa nad jeziorakiem, człowiek przedwiośnia, praktyki nad jeziorem slim, noblista spod iławy, rodzina napoleona w gardzieniu, napoleon i jego igraszki, nienacki w jerzwałdzie, król olch w szymbarku, hindenburg i jego korzenie