Iłgi

Pojezierze Iławskie / Turystyka / Rezerwaty / Rezerwat Jezioro Iłgi

Rezerwat "Jezioro Iłgi"

. . . to musisz zobaczyć, tu musisz tu być !

Rezerwat Jezioro Iłgi na Pojezierzu Iławskim

Rezerwat Jezioro Iłgi

. . . Jakie bądź byłoby prawo, czyjekolwiek by było, do tych przyszłych barbarzyńców poprzez wszystkie czasy wołam z krzykiem: – nie pozwalam! Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po którym święty jeleń chodzi- jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności. Puszcza jest niczyja – nie moja ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta! . . . 
Stefan Żeromski

Rezerwat przyrody „Jezioro Iłgi” jest obszarem faunistycznym, częściowym, utworzonym w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych, w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz zachowania zespołów roślinności torfowiskowej. Utworzony został przed wojną w 1936 r. a przywrócony zarządzeniem z 1957 r. (MP nr 14, poz. 107).  Ma 90,46 ha powierzchni (wg innych źródeł 74,93 ha) i jest położony w gminie Miłomłyn. Do rezerwatu można dotrzeć jedynie drogami leśnymi od szos BorecznoIława lub Samborowo – Miłomłyn. Rezerwat jest dostępny w części północnej i południowej, gdzie drzewostan stanowi bardzo wąski pas nad brzegiem jeziora, tym niemniej dojście do lustra wody jest możliwe tylko w paru miejscach. Natomiast od strony wschodniej i zachodniej, czyli w miejscach wpływu i wypływu rzeki Iłgi, teren jest bagnisty i trudnodostępny.

Jezioro Iłgi powstało w okresie polodowcowym. Jest jeziorem zalewowym. Przy niewielkiej głębokości wahającej się w granicach 1-1,5 m podlega silnym procesom zarastania w wyniku rozrostu roślinności wodnej oraz dzielności człowieka. W skład rezerwatu wchodzi jezioro wraz z obrzeżem. Największą powierzchnię roślinności jeziora stanowi pas oczeretów oraz dobrze wykształcony pas roślinności o liściach pływających oraz roślinności zanurzonej w wodzie. W granicach rezerwatu Jezioro Iłgi, na jego obrzeżach występują torfowiska niskie, a także obszary zadrzewione.

Rezerwat Jezioro Iłgi notuje bogatą różnorodność ptaków wodno-błotnych. Stwierdzono ponad 100 gatunków ptaków, wśród nich ponad 80 to gatunki lęgowe. Spotkać tu można m.in. żurawia, kropiatkę i zielonkę, samotnika, bielika, kanię czarną, rybołowa, bociana czarnego, cztery gatunki dzięciołów i krętogłowa, sześć gatunków sikor, kowalika, trzy gatunki muchołówki, dwa gatunki pełzaczy, puszczyka, gęgawę, osiem gatunków kaczek i zimorodka. W rezerwacie gniazdują też wszystkie gatunki naszych rodzimych drozdów i gołębi leśnych zwanych grzywaczem.

Jest największym dzikim gołębiem występującym w Polsce. Długość jego ciała może wynosić 45 cm, a rozpiętość skrzydeł 80 cm. Na szyi i skrzydłach ma dobrze widoczne białe paski, które są jego wyraźną cechą rozpoznawczą. Ptaki zamieszkują zarówno duże kompleksy leśne, jak i parki miejskie. Pokarmem grzywacza są nasiona i pąki roślin, a wiosną i latem owady i pająki. Zimą ptaki wędrują, szukając łagodniejszego klimatu i obfitości pokarmu. 

Rezerwat Jezioro Iłgi
Rezerwat Jezioro Iłgi na Pojezierzu Iławskim
Rezerwat Jezioro Iłgi na Pojezierzu Iławskim
Mapa Rezerwat Jezioro Iłgi na Pojezierzu Iławskim
Mapa Rezerwat Jezioro Iłgi na Pojezierzu Iławskim

W rezerwacie zabrania się :

 • wycinania trzciny, sitowia i innej roślinności nadbrzeżnej i wodnej
 • łowienia ryb w okresie od 1 marca do 30 września
 • niszczenia gniazd, podbierania jaj i piskląt wszelkich gatunków ptaków
 • niszczenia i uszkadzania roślinności
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt
 • zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części
 • zanieczyszczania wody i terenu rezerwatu oraz zakłócania ciszy
 • używania kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych
 • umieszczania tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu
 • wznoszenia budowli, urządzeń sportowych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych
 • przebywanie na obszarze chronionym poza miejscami specjalnie do tego celu wyznaczonymi przez konserwatora zabytków – zakaz nie dotyczy osób wykonywujących na terenie rezerwatu czynności służbowe z ramienia użytkownika jeziora
 • zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet