Gaudy

Pojezierze Iławskie / Turystyka / RezerwatyRezerwat Jezioro Gaudy

Rezerwat "Jezioro Gaudy"

. . . to musisz zobaczyć, tu musisz tu być !

Rzeka Drwęca rezerwatem na terenie Pojezierza Iławskiego

Rezerwat Jezioro Gaudy

. . . Jakie bądź byłoby prawo, czyjekolwiek by było, do tych przyszłych barbarzyńców poprzez wszystkie czasy wołam z krzykiem: – nie pozwalam! Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po którym święty jeleń chodzi- jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności. Puszcza jest niczyja – nie moja ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta! . . . 
Stefan Żeromski

Rezerwat Jezioro Gaudy (utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23.01.1957 r. Dz. U. Nr 25, poz. 180) to rezerwat przyrody, obszar wydzielony do ochrony fauny i roślinności torfowiskowej. Położony w w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Susz, przy drodze 515, trasa Stary DzierzgońSusz. Położony jest niecały km na wschód od wsi Kamieniec, 7 km na północ od miasta Susz, ok. 30 km w kierunku północno-zachodnim od miasta Iława. Jest miejscem trudno dostępnym, obejrzeć można go jedynie z kierunku wsi Kamieniec lub Rudniki,

Utworzony w 1957 r. Rezerwat „Jezioro Gaudy” to azyl ptactwa wodnego i błotnego. Odnotowano tu 124 gatunki ptaków z których 43 wpisane są do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Powierzchnia rezerwatu wynosi 332,53 ha, z czego na bagna przypada około 85%.. Obejmuje jezioro Gaudy oraz przylegające do jeziora bagna. Jezioro jest zbiornikiem typowo morenowym. Jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta, przeważnie porośnięta roślinnością szuwarową, turzycowiska i trzcinowiska oraz rozległe olsy. Rosną tu olchy, brzozy, wierzby. Dno pokryte jest wielometrową warstwą osadu. 

Rezerwat Jezioro Gaudy jesienią staje się jednym z największych w rejonie noclegowisk żurawia przygotowującego się do odlotu. Dawniej notowano tu 2–3 tys. osobników, obecnie występuje kilkaset ptaków. Występują też tu inne ptaki: bąk, bocian czarny, podgorzałka, krakwa, cyranka, kania czarna, bielik, orlik krzykliwy, kropiątka, zielonka, mewa biała, rybitwa czarna. Ponadto można tu spotkać: rybołowa, orlika grubodziobego i krzykliwego, czaplę, jastrzębia, myszołowa, błotniaka, strumieniówkę, świerszczaka, sójkę, podróżniczka, gągoła, słowika i wodnika. Wiele z nich jesienią gromadzi się na jeziorze, znajdując tu bezpieczne miejsce żerowania i odpoczynku.

Można tu spotkać: wydry, łosie, jelenie, sarny i dziki. W 1998 r. przywrócono w rezerwacie Jezioro Gaudy populacje bobra, który osiedlił się w licznych ciekach wodnych i zatoczkach jeziora.

Formy ochrony przyrody zwane rezerwatami istnieją w wielu państwach. Z reguły są to chronione przepisami prawnymi i wyłączone z użytkowania obszary przeznaczone na cele ochrony przyrody oraz prowadzenia badań naukowych, a dostęp do nich osób postronnych jest mniej lub bardziej ograniczony. Zazwyczaj są one mniejsze od parków narodowych.

Rezerwat Jezioro Gaudy
Rezerwat Jezioro Gauda na Pojezierzu Iławskim
Rezerwat "Jezioro Gaudy"
Rezerwat Jezioro Gauda na Pojezierzu Iławskim
Zawilec gajowy w rezerwacie "Jezioro Gaudy"

W rezerwacie zabrania się :

 • wycinania trzciny, sitowia i innej roślinności nadbrzeżnej i wodnej
 • łowienia ryb w okresie od 1 marca do 30 września
 • niszczenia gniazd, podbierania jaj i piskląt wszelkich gatunków ptaków
 • niszczenia i uszkadzania roślinności
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt
 • zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części
 • zanieczyszczania wody i terenu rezerwatu oraz zakłócania ciszy
 • używania kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych
 • umieszczania tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu
 • wznoszenia budowli, urządzeń sportowych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych
 • przebywanie na obszarze chronionym poza miejscami specjalnie do tego celu wyznaczonymi przez konserwatora zabytków – zakaz nie dotyczy osób wykonywujących na terenie rezerwatu czynności służbowe z ramienia użytkownika jeziora
 • zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet