Jasne

Pojezierze Iławskie / Turystyka / Rezerwaty / Rezerwat Jasne

Rezerwat "Jasne"

. . . to musisz zobaczyć, tu musisz tu być !

Rezerwat Jasne

Rezerwat Jasne

. . . Jakie bądź byłoby prawo, czyjekolwiek by było, do tych przyszłych barbarzyńców poprzez wszystkie czasy wołam z krzykiem: – nie pozwalam! Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po którym święty jeleń chodzi- jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności. Puszcza jest niczyja – nie moja ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta! . . . 
Stefan Żeromski

Rezerwat Jezioro Jasne to specyficzny zespół istniejących obok siebie, dwóch różnych ekosystemów: ubogiego w faunę i florę oligotroficznego  jeziora Jasne oraz bogatego przyrodniczo dystroficznego jeziora Luba.

Jezioro Jasne

Jezioro  ( pow. 11,19 ha ) – powstało po wytopieniu bryły lodu zalegającej w grubych warstwach piasku charakteryzuje się wyjątkową przejrzystością wody.  Głębokość maksymalna 19,8 m, a średnia 8,4 m. Światło dociera do 14-15 m. Jest wyjątkowo ubogie o wysokiej kwasowości wody ( ph 4,3 ), co znajduje swoje odbicie w ubóstwie fauny i flory. Rezerwat o powierzchni 106,3 ha, utworzony 1 lipca 1988 r. Położony jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie iławskim. Administracyjnie należy do gminy Zalewo.

Na jeziorze Jasne spotkać można m.in. gągoły gniazdujące w dziuplach wypróchniałych drzew na wysokości 2-20 m, które figurują w Czerwonej Księdze Zwierząt. W wodach jeziora występują kanibalistyczne okonie karłowate. Fauna i flora jeziora Jasnego jest dość uboga, jednak rekompensuje to piękno jeziora Luba. Rezerwat zamieszkują głównie ptaki wodne oraz płazy.

Przez teren rezerwatu przebiega część powstałej w 1997 r. atrakcyjnej leśnej ścieżki dydaktycznej. Długość trasy (oznaczono ją kolorem czarnym) to ok. 3 km. Przejście jej zajmuje ok. 2-3 godzin. Znajdziemy na niej 14 tablic informacyjnych, które przybliżają procesy związane z leśnictwem. Trasa zaczyna się poza rezerwatem, na parkingu na trasie Iława–Siemiany–Jerzwałd–Susz–Zalewo. Znajduje się tam mapa ścieżki oraz stoły i ławeczki.

Na ścieżce można zobaczyć m.in. plantację modrzewia, zapoznać się z warstwową budową lasu, obejrzeć zrośnięte drzewa, „guzowatą” sosnę, budki lęgowe, wiosną posłuchać żabiego „koncertu” na jeziorze Czarnym oraz nauczyć się rozpoznawania drzew.

Przed drugą wojną światową Niemcy wykorzystywali wodę z jeziora Jasne do produkcji regionalnego piwa

Rezerwat Jasne - ścieżka dydaktyczna

Ścieżka dydaktyczna wokół jeziora Jasne

Rezerwat Jasne - legenda

01. Las – skarbiec człowieka
02. Tablica informacyjna – legenda
03. Tablica informacyjna – miły spacerowiczu
04. Szkody od zwierzyny
05. Ciekawostka – zrośnięte drzewa
06. Użytkowanie lasu
07. Ciekawostka – sosna „guzowata”
08. Drzewa
09. Warstwowa budowa lasu
10. Forma ochrony przyrody
11. Ciekawostka – żywicowanie sosen
12. Czy dzięcioł może mieć wstrząs mózgu ?

13. Śródleśna łąka
14. Jasne
15. Budki lęgowe
16. Ciekawostka – słupek oddziałowy
17. Dokarmianie zwierząt
18. Drzewo martwe i jego rola
19. Jezioro Czarne
20. Bór wilgotny
21. Gospodarczy drzewostan nasienny
22. Ochrona lasu przed owadami
23. Przekrój poprzeczny drewna
24. Życie leśnych mrówek

Jezioro Luba

Zarastające jezioro Luba natomiast, zachwyca bogactwem florystycznym. Jest jeziorem dystroficznym otoczonym przez szerokie plo torfowe, ciągnące się wąską rynną w kierunku północnym. Taflę jeziora porastają lilie wodne prezentujące się szczególnie atrakcyjnie w okresie kwitnienia. Okalające Lubę torfowiska porasta chroniona owadożerna rosiczka, czermień błotna, żurawina błotna, wełnianki, bobrek trójlistkowy i wiele innyc

Jezioro Czarne

Jezioro o powierzchni 78 ha, głębokość maksymalna 23,3 m, długość 1,5 km, szerokość 750 m. Jezioro, które wręcz tętni życiem. Na jego terenie występuje mnóstwo żywych organizmów. Dwa gatunki ślimaków wodnych, żaby, ważki, kaczki krzyżówki, żurawie, kaczeńce w pobliżu brzegu. Woda o kolorze brunatnym jest czysta, lecz bardzo żyzna ze względu na ogromną ilość materii organicznej. Na jej tafli licznie rosną żółte grążele, grzybienie białe a brzeg porasta bogata roślinność.

W rezerwacie zabrania się :

 • wycinania trzciny, sitowia i innej roślinności nadbrzeżnej i wodnej
 • łowienia ryb w okresie od 1 marca do 30 września
 • niszczenia gniazd, podbierania jaj i piskląt wszelkich gatunków ptaków
 • niszczenia i uszkadzania roślinności
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt
 • zbioru ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części
 • zanieczyszczania wody i terenu rezerwatu oraz zakłócania ciszy
 • używania kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych
 • umieszczania tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu
 • wznoszenia budowli, urządzeń sportowych, komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych
 • przebywanie na obszarze chronionym poza miejscami specjalnie do tego celu wyznaczonymi przez konserwatora zabytków – zakaz nie dotyczy osób wykonywujących na terenie rezerwatu czynności służbowe z ramienia użytkownika jeziora
 • zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne

Opracowano na podstawie :
• https://pojezierzeilawskie.pl – dostęp 2009 r.
• Zdjęcia zbiory własne, Internet